ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) และการสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ตามมาตรฐาน ICDL
โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบฟอร์มการสมัครนี้ใช้สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
Title (English) *
First Name - Last Name (English) *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail Address ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ระดับการศึกษา *
ชั้นปีที่ *
ภาควิชา *
ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยอาจขอให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ) *
Your answer
E-mail Address ของอาจารย์ที่ปรึกษา
Your answer
เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ *
Your answer
ท่านมีความรู้ด้าน IT Security มากน้อยเพียงใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms