Formulari per associar-se a la BCNSwing

Aquest any, per poder afrontar nous reptes, hem apujat la quota de la BCNSwing a 20€.

Igualment, recordeu que:

- TOTS els carnets s'enviaran per correu ordinari un cop rebut el vostre pagament de 20€. Això implica que l'adreça que indiqueu al formulari ha de ser vàlida i completa.

- Es NECESSARI indicar un correu electrònic. Estem en procés d'automatització de la gestió de carnets dels associats i necessitem identificar cada associat per un correu electrònic. Això vol dir que no es pot compartir el correu electrònic entre dos associats.

Com l'any passat, la vigència del carnet és d'un any natural, des de la data de pagament de la quota.

La inscripció és efectiva un cop s'ha efectuat el pagament.

Possibilitats de pagament:
- Transferència o ingrés per caixer al CC de La Caixa "ES02 2100 1087 8301 0044 3533"
IMPORTANT: En l'assumpte poseu QUOTA + EL VOSTRE NOM
- En mà quan trobeu algú de la Junta que pugui cobrar.

*****RECORDA QUE FINS QUENO CLICAS ACCEPTAR,ACEPTAR O SUBMIT NO ES GUARDEN LES DADES*****

  This is a required question
  Número d'associat invàlid
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Format incorrecte
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Format incorrecte
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question