ใบสมัครลงทะเบียนเรียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล การศึกษาต่อเนื่อง ออนไลน์ (Online)
ใบสมัครลงทะเบียนเรียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
Email address
1. ชื่อ - นามสกุล (โปรดระบุ นาย/ นาง/ นางสาว/อื่นๆ (ยศ))
Your answer
2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)
Your answer
3. เพศ
4. อายุ
5. จบการศึกษา
6. ท่านประกอบอาชีพ
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)
8. ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
Required
9. วัตถุประสงค์การสมัครเรียนในครั้งนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
10. วิธีการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
11. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
Your answer
12. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
Your answer
13. อีเมลในการติดต่อกลับ
Your answer
ติดต่อ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. โทรศัพท์ 02-3816651 ต่อ 19, 20 Email: dei_condised@dei.ac.th หรือเว็บไซต์ www.dei.ac.th
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms