ใบสมัครลงทะเบียนเรียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล การศึกษาต่อเนื่อง ออนไลน์ (Online)
ใบสมัครลงทะเบียนเรียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 10 เมษายน 2560
Email address
1. ชื่อ - นามสกุล (โปรดระบุ นาย/ นาง/ นางสาว/อื่นๆ (ยศ))
Your answer
2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)
Your answer
3. เพศ
Required
4. อายุ
Required
5. จบการศึกษา
Required
6. ท่านประกอบอาชีพ
Required
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)
Required
8. ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
Required
9. วัตถุประสงค์การสมัครเรียนในครั้งนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
10. วิธีการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
Required
11. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
Your answer
12. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
Your answer
13. อีเมลในการติดต่อกลับ
Your answer
ผู้ดูแล: ครู นภาพัฒน์ แก้วอ่อน, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. โทรศัพท์ 02-3816651 ต่อ 19, 20 อีเมล: dei_condised@dei.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms