ข้อสอบเก็บคะแนน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (2200-1007)
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ( 20 คะแนน )
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ชั้น *
1.ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ *
2.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ *
3. โปรแกรมพิมพ์ดีด เป็นองค์ประกอบส่วนใดของคอมพิวเตอร์
4.ชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท *
5.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดใด *
6.การพิมพสัมผัสเบื้องต้นทำตามข้อใดก่อน *
7.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงของการพิมพ์แบบสัมผัส *
8.แป้นเหย้าหมายถึง *
9.ข้อใดไม่ใช่อักษรบนแป้นเหย้า *
10.หากต้องการเคาะคานเว้นวรรค 1 ครั้ง ต้องใช้นิ้วมือใด *
11.หากต้องการพิมพ์อักษร f วางบนแป้นเหย้า ต้องใช้นิ้วมือใด *
12.หากต้องการพิมพ์อักษร k วางบนแป้นเหย้า ต้องใช้นิ้วมือใด *
13.หากต้องการพิมพ์อักษร w วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
14.หากต้องการพิมพ์อักษร i วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
15.หากต้องการพิมพ์อักษร n วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
16.หากต้องการพิมพ์อักษร v วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
17.หากต้องการพิมพ์อักษร b วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
18.หากต้องการพิมพ์อักษร 3 วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
19.หากต้องการพิมพ์อักษร 6 วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
20.หากต้องการพิมพ์อักษร . วางบนแป้นอักษร ต้องใช้นิ้วมือใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms