Advokáti Pro Bono - žiadosť o bezplatnú právnu pomoc
Máte zaujímavý, komplexný právny problém alebo len bežnú právnu dilemu, na ktorú potrebujete nájsť odpoveď? Vyplňte nasledujúci formulár a my vás do 2 týždňov kontaktujeme.

Kapacity advokátov v programe sú obmedzené a pro bono pomoci sa často venujú vo svojom voľnom čase a/alebo na úkor svojich klientov. Dôkladne preto, prosíme, zvážte, či by ste boli ochotní za vybavenie vášho problému zaplatiť a ako by ste hočo najjasnejšie zadefinovali, aby bolo riešenie podľa vašich očakávaní. Správajte/vyjadrujte sa ako platiaci klient. Advokáti majú na výber z viacerých zadaní, potrebujú preto z textu vyčítať nevyhnutnosť prípadu a kam jeho riešenie vašu organizáciu alebo klientov posunie.

Akej oblasti sa aktivity vašej organizácie, resp. tento prípad, dotýkajú? *
Required
Popis právneho problému *
Popíšte nám jasne, stručne a zreteľne situáciu, resp. kontext vášho problému. Ak je to možné, spíšte konkrétne otázky súvisiace s problémom. Ak by malo byť súčasťou pro bono pomoci aj vyhotovenie / revízia právnych zmlúv, analýz či stanovísk, špecifikujte obsah, formu, účel a/alebo počet požadovaných dokumentov, kt. si prajete vypracovať / revidovať. Ak sa problém netýka len vašej organizácie, uveďte aj špecifikáciu dotknutých strán, verejných orgánov a/alebo iných právnických či fyzických osôb, ktorých sa váš problém dotýka alebo môže potenciálne dotýkať. V prípade, že máte vedomosť o konkrétnych právnych ustanoveniach alebo zákonoch týkajúcich sa vášho problému, uveďte ich. Ak je to relevantné, zašlite e-mailom potrebné dokumenty - žalobu, dohodu, zmluvu, argumenty protistrán, súbor otázok, kt. máte, atď. Prosíme, vyvarujte sa neúplných či nepresných opisov – advokáti potrebujú mať po zhodnotení vašej žiadosti jasnú predstavu o tom, čoho sa problém týka a aké je navrhované riešenie, resp. v čom by mala spočívať ich výpomoc. Vyvarujte sa však naopak aj príliš extenzívnym a detailným popisom – vaša žiadosť má slúžiť len na prvotný náhľad na problém, v prípade ďalších otázok si advokáti sami vyžiadajú doplňujúce informácie.
Your answer
K čomu prispeje pro bono právna pomoc? Aký bude mať dopad? *
V závislosti od charakteru žiadosti stručne popíšte, aký výstup očakávate a/alebo čo budete pokladať za úspešné vyriešenie vášho prípadu po ukončení spolupráce s advokátom a prečo.
Your answer
Prispeje vyriešenie vašej žiadosti k celkovému zlepšeniu spoločenských podmienok vo vašom okolí / na Slovensku, tzn. bude mať zásadný pozitívny dopad aj mimo sféru vašej organizácie? Ak nie, pokračujte na ďalšiu otázku.
Žiadosti, ktoré sa snažia o zmenu v spoločnosti / legislatíve / životnom prostredí / verejnom priestore sú v programe Advokáti Pro Bono prioritou a advokáti majú o ne spravidla vyšší záujem. V prípade, že sa snažíte o systémové riešenie (tzn. také, ktoré sa netýka len vašej organizácie alebo úzkeho okruhu ľudí s ňou spojených), prosíme špecifikujte: a) objektívne merateľné ukazovatele, pomocou ktorých chcete vyhodnotiť úspech vašich snáh; b) predbežný návrh postupu, akým zabezpečíte implementáciu a udržateľnosť výsledkov; c) vaše kapacity a rozpočet na realizáciu projektu.
Your answer
Aké sú pre vás dôležité termíny? Aká je lehota na sprostredkovanie pro bono právnej pomoci? *
Žiadosti podané do programu musia byť minimálne 2 mesiace po ich zaslaní stále aktuálne. Urgentné žiadosti prijímame iba v ojedinelých prípadoch. Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku programu.
Your answer
Iné...
Je niečo dôležité, čo ste nám ešte nenapísali? Prípadne, ak ste mali za posledný rok v médiách zverejnený rozhovor a/alebo článok k téme, ktorej sa venujete, uveďte naň, prosím, odkaz.
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service