Phiếu đăng ký Tình nguyện viên mạng lưới PGS hữu cơ Việt Nam


Tìm kiếm sự cộng tác của những người có quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ, muốn tìm hiểu về hệ thống phân phối SP hữu cơ cùng hệ thống đảm bảo có sự tham gia PGS đang giám sát chất lượng sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS (Organic PGS standards) đã được Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ thế giới (IFOAM) công nhận

Vòng 1: Nộp đơn từ 20/4 - 10/5/2015

Vòng 2: Phỏng vấn 20/5/2014

Hotline: Ms. Phạm Kim Ngọc - 0904 14 94 38. Trưởng nhóm giám sát thị trường BĐP-PGS Việt Nam

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question