Ansvarserklæring Salhushallen klatrevegg
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ANSVARSERKLÆRING STUPBRATT KLATREKLUBB

STUPBRATT klubb regler:

Alt opphold og aktivitet i buldrerommet og i klatrehallen skjer på eget ansvar!

1. Alle medlemmer av Stupbratt har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Du har selv ansvaret for at ikke andre buldrere faller på deg.

2. Alle medlemmer av Stupbratt har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau i alle vegger.

3. Alle som har Topptaukort eller Brattkort, kan sikre. Kortet SKAL henge synlig i selen.

• har skrevet under på vår ansvarserklæring

• selv vurderer at du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og sikre forsvarlig på topptau.

For personer under 18 år skriver foresatt under på ansvarserklæringen, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen.

4. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 15 år, skal begge ha Brattkort for å sikre på led, også på lave vegger.

5. For å klatre med Autobelay skal man ha Autobelaykort.

6. Enhver form for lønnet instruksjon i klubbens lokaler skal kun skje etter avtale med Stupbratt Klatreklubb.

7. Klatrevakten kan bortvise personer fra buldrerommet og inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig. Også bortvise personer uten synlig kort.

8. Småbarn skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden. Støynivået skal holdes moderat.

Ansvarserklæring

All buldring i buldrerommet og klatring i storveggen, samt opphold i buldrerommet og klatrehallen skjer på eget ansvar!

i. Stupbratt Klatreklubb forplikter seg til å holde klatreveggene inkl. faste topptau, buldreveggene, resten av anlegget, og utleieutstyr i forsvarlig stand.

ii. All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer i hodet. Barn under 13 år, skal være under oppsyn av en voksen over 18 år.

iii. All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen (rødt felt) til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem. Det sorte feltet er hvilesone og for de som venter på tur, samt tilskuere. Det røde feltet er kun for sikrer og klatrer, evt. klatrevakt/instruktør.

iv. Alle medlemmer som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i Stupbratt regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av Stupbratt. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at klatreren sjekker de faste topptauene.

v. Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.

vi. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å melde fra til klatrevakten.

vii. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til klatrevakten.

viii. På Treningsgrupper tau for voksne og Voksne med barn-grupper har deltakerne adgang til å ta det samme ansvaret på gruppene som når de klatrer på egenhånd utenom gruppen. Deltakerne har anledning til å be instruktøren om hjelp til kameratsjekk og sikring. Ved å klatre uten å ha bedt instruktøren om hjelp, tar du selv ansvaret for kameratsjekk og sikring, og fritar instruktøren og Stupbratt Klatreklubb for det samme ansvaret.

ix. Stupbratt ansvarsforsikring dekker Stupbratt ansvar (pkt i). I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.

x. Bruk av autobelay skal KUN skje etter opplæring fra klatrevakt, jmf. Pkt 5 i klubbens regler.
*
Required
Dato for signering
MM
/
DD
/
YYYY
Navn *
Navn på barn nr 1
Navn på barn nr 2
Navn på barn nr 3
Navn på barn nr 4
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy