รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างชั้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ขออำนวยความสะดวกกับผู้ปกครอง ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดเพื่อส่งข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบถึงความประสงค์ในการเข้าเรียน เปิดรับถึงวันเปิดภาคเรียน หลังจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน นำมายื่นพร้อมหลักฐานในวันมอบตัว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียน *
คำนำหน้าชื่อ นักเรียน *
ชื่อ นักเรียน *
นามสกุล นักเรียน *
เลขบัตรประชาชนนักเรียน *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
สถานที่เกิด *
โรงเรียนเดิม *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy