Sonesvøm 27.04.2017

Skjemaet «Sonesvøm 27.04.2017» tar ikke lenger imot svar.

Påmelding i hallen fra 17:15