Ouderenquête Nederlandse School in Rome ’t Kofschip - schooljaar 2019-2020
Om het onderwijs op de Nederlandse School 't Kofschip op een hoog niveau te houden, is het voor ons - en de Onderwijsinspectie! - belangrijk om uw mening te horen.

Help de school en de leerkrachten om nog beter onderwijs te bieden door deze korte vragenlijst in te vullen.

De resultaten zullen in de volgende Nieuwsflits gepubliceerd worden.

Voor- en achternaam
Niet verplicht.
Your answer
In welke klas en bij welke leerkracht heeft uw kind les? *
Your answer
In welke klas en bij welke leerkracht heeft uw tweede kind les?
Your answer
In welke klas en bij welke leerkracht heeft derde uw kind les?
Your answer
't Kofschip biedt al vanaf het begin van de corona-crisis vervangende online lessen aan. Wat vindt u hiervan? *
Wilt u hier nog commentaar op leveren?
Your answer
De volgende vragen hebben betrekking op het onderwijs op 't Kofschip tot 6 maart. Wat vindt u van: *
goed
voldoende
matig
slecht
geen mening
Het lesmateriaal
De uitleg van de stof aan uw kind, de ondersteuning die uw kind krijgt
De hoeveelheid huiswerk, en het materiaal dat uw kind van school kan meenemen.
Het gevoel van veiligheid en de sfeer in de klas
Hoe de aansluiting van de ene groep naar de andere verloopt
De individuele aandacht van de leerkracht voor uw kind
De informatie van de leerkracht over uw kind
Het gemak waarmee u met de leerkracht in contact kan komen
Het gemak waarmee u met de coördinator in contact kan komen
De Nederlandse taalontwikkeling van uw kind(eren)
Wat vindt u van het aanbod van cultuur en activiteiten van de school: *
Denk aan: de informatie-bijeenkomst in het begin van het schooljaar, Sinterklaasviering, het aanbod van cultuur tijdens lessen zoals het bezoek van journalist Jarl van der Ploeg in januari 2020, vieringen van Kerstmis, Koningsdag, enz.
Your answer
Vindt u het belangrijk dat de lessen aansluiten op het onderwijs in Nederland / Vlaanderen? *
Heeft u behoefte aan meer buitenschoolse activiteiten? *
Als u hierboven 'ja' hebt geantwoord: heeft u suggesties voor andere buitenschoolse activiteiten?
Your answer
Wat vindt u van de communicatie tussen de ouders en de school:
Denk aan: de mogelijkheden om betrokken te worden bij het schoolleven, de afhandeling van klachten van ouders
Your answer
Hoe vaak leest of consulteert u: *
Meerdere keren per week
Meerdere keren per maand
Af en toe
Nooit
Maandelijkse Nieuwsflits in uw inbox
https://www.nederlandseschool-rome.org
www.facebook.com/NTCRome
Als u wilt kunt u uw antwoorden nader toelichten
Your answer
Wat vindt u van de hoogte van het lesgeld: *
Wat vindt u van de lesdagen en -tijden: *
goed
voldoende
matig
slecht
geen mening
De lesdagen (frequentie gedurende het jaar)
De lestijden
Het aantal uren les per week
Schrijft u uw kind(eren) volgend jaar in voor de lessen bij 't Kofschip? *
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om uw kind Nederlands onderwijs te laten volgen?
(Deze vraag is facultatief)
Your answer
Wat vindt u van de rol van de school in Rome?
(Deze vraag is facultatief)
Your answer
Verdere opmerkingen en suggesties:
Uw suggesties worden zeer op prijs gesteld!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy