Èske w bezwen yon òdinatè?
N ap founi òdinatè pòtatif "Chromebook" (laptòp Chromebook) bay elèv Lekòl Piblik Boston ki òdinèman pa genyen aksè a yon òdinatè lakay yo. N ap founi òdinatè Chromebook bay:
1. Elèv sila yo ki SÈLMAN genyen aksè a telefòn selilè yo pou fè aprantisaj lakay yo.
2. Elèv sila yo ki pataje yon òdinatè lakay yo avèk lòt moun, e ki pa souvan genyen aksè a yon òdinatè pou yo kapab fè devwa yo.
3. Elèv sila yo ki pa genyen yon òdinatè ki fonksyone byen ase pou fè aprantisaj sou entènèt.
Ki sa ki nimewo idantifikasyon w nan Lekòl Piblik Boston ("BPS ID" ou)? *
Your answer
Èske w ap bezwen yon Chromebook Lekòl Piblik Boston pandan fèmti pou Kowonaviris la akoz ou pa genyen yon òdinatè ou kapab itilize pou fè aprantisaj sou entènèt? *
Èske w genyen aksè a WiFi ak, oswa, data san limit pou w itilize entènèt lakay ou? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boston Public Schools. Report Abuse