HỘI THI MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
Trả lời đầy đủ 15 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia Cuộc thi.
Họ và tên *
Your answer
Đơn vị *
Required
Số CMND (CCCD) *
Your answer
Câu 1: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào thời gian nào? *
Câu 2: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mấy thông qua và vào thời gian nào? *
Câu 3: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) có mấy chương và bao nhiêu điều *
Câu 4: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm *
Câu 5: Có bao nhiêu tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? *
Câu 6: Tổ chức nào sau đây không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? *
Câu 7: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) quy định ngày 18/11 hàng năm là ngày: *
Câu 8: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: *
Câu 9: Nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận được quy định: *
Câu 10: Cơ cấu Ban công tác Mặt trận bao gồm: *
Câu 11: Chủ đề Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ X (2014-2019): *
Câu 12: Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã họp thường kỳ: *
Câu 13: Ban công tác Mặt trận họp thường kỳ: *
Câu 14: Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam do tổ chức nào hiệp thương, thỏa thuận? *
Câu 15: Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới là quan hệ như thế nào? *
Câu 16: Có bao nhiêu người tham gia hội thi này? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service