AKTRIN CAMP 
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza w celu rejestracji na obóz i rezerwacji miejsca.

Kiedy: 07.07 – 13.07
Gdzie: Osada 49 (Cząstkowo 49, Ełganowo) [link: https://osada49.pl/]
Dla kogo: Dzieci i młodzież 2009-2015
Koszt: 2 499 zł (płatność można rozbić na raty: zadatek 300 zł (który jest gwarancją miejsca) I rata do końca maja, II rata napóźniej do dnia wyjazdu)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔 ❗️

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na każdym obozie, warunkiem rezerwacji udziału jest wypełnienie poniższego formularza oraz dokonanie opłaty zadatku.

Umowę wraz z regulaminem, numerem konta wpłat otrzymają Państwo na podany adres mailowy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. +48 693 113 137
e-mail: kontakt@aktrin.pl 
NASZ OBÓZ W PIGUŁCE 
DANE KONTAKTOWE 
Imię rodzica/opiekuna  *
Nazwisko rodzica/opiekuna 
*
Numer telefonu rodzica opiekuna 
*
Numer telefonu rodzica opiekuna 
*
DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA
Imię uczestnika/uczestniczki *
Nazwisko uczestnika/uczestniczki *
Data urodzenia uczestnika/uczestniczki *
MM
/
DD
/
YYYY
Klub  *
Ograniczenia związane z dietą *
Czy występują alergie pokarmowe? Jeśli tak proszę podać jakie?
Czy występują choroby? Jeśli tak proszę podać jakie?
Rozmiar koszulki *
Rozmiar spodenek *
Klauzula dotycząca RODO
*
Klauzula INFORMACYJNA
ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AKTRIN – AKADEMIA TRENINGU INDYWIDUALNEGO

(KLAUZULA RODO)

Wykonawcą wraz z SALOS Rumia ( organizator ) zajęć sportowych podczas Aktrin Camp 2024 Osada 49 jest Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski ul. Goździkowa 1, 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582141623, REGON: 362920800, które przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, oraz SALOS RUMIA ul. Kościelna 20, 84-230 Rumia, która przetwarza dane osobowe uczestników zajęć w zakresie odpowiednich i wymaganych zgłoszeń do odpowiednich organów administracji państwowej.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (U ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników i Opiekunów prawnych oraz przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów jest Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski ul. Goździkowa 1, 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582141623, REGON: 362920800.
SALOS RUMIA ul. Kościelna 20, 84-230 Rumia, NIP 9581209337 REGON 190928938

2.Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski oraz SALOS Rumia przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy:

a) W związku z zawartą umową w celu jej prawidłowego wykonania (np. kontaktu z Uczestnikiem i/lub Opiekunem, przesyłania informacji związanych z organizacją zajęć), a także dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przekazanie za pośrednictwem formularza danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy. Niepodanie danych zawartych w formularzu spowoduje odmowę dopuszczenia Uczestnika do udziału w prowadzonych zajęciach;

b) W celach marketingowych - Uczestnik, a w imieniu Uczestnika niepełnoletniego jego Opiekun, ma prawo wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika oraz w innych celach marketingowych poprzez Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. mają Państwo prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie wizerunku w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na kontakt@aktrin.pl W przypadku przesłania żądania z innego adresu prosimy o podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację Państwa w naszych bazach danych.

c) W celach prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, związanych z dokonywaniem rozliczeń za udział w zajęciach organizowanych przez Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) Uczestników: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku Uczestników pełnoletnich również: numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;

b) Opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski w celach realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, organizacji obozów/zgrupowań sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego, a także działalności marketingowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego wykonania zawartej umowy oraz funkcjonowania odpowiednich rejestrów nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Wskazany okres obejmuje przetwarzanie danych osobowych do celów księgowo- podatkowych oraz wynikających z przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.
Dziękujemy za wypełnienie formularza. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pozdrawiamy zespół AKTRIN
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy