แบบฟอร์มขอใช้บริการ Account Microsoft Office 365 (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มขอใช้บริการ Account Microsoft Office 365 (Email) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มและรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใน 1-2 วันทำการ และทางสำนักคอมพิวเตอร์จะแจ้งผลการดำเนิงานผ่านทาง e-Mail ที่นักศึกษาแจ้งในแบบฟอร์ม
ข้อปฏิบัติสำหรับการขอใช้บริการ E-Mail Account o365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แนวทางการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office365
1. ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office365 ได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เมื่อท่านจบการศึกษาแล้ว ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอ "สงวนสิทธิ์ในการให้บริการ" (จากรายชื่อที่ปรากฏในตรวจสอบจบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนั้น ท่านควรย้ายข้อมูลที่สำคัญออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลของ Microsoft Office365 ทั้งหมดเมื่อท่านจบการศึกษา
ชื่อ (ภาษาไทย) *ไม่ต้องใส่คำนำหน้า *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
รหัสนักศึกษา (*โปรดกรอกให้ถูกต้อง) *
Your answer
คณะ *
สาขาวิชา *
Your answer
อีเมล์ติดต่อกลับ **(เพื่อแจ้งผลการดำเนินการ) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms