แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ“การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”
กำหนดการโครงการ ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9 )
===========================
หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561
===========================
*หมายเหตุุ* การอบรมแบ่งออกเป็น 3 วัน วันละ 50 ท่าน หรือ 25 หลักสูตร
หัวข้อการอบรม
-รู้จักการทำงานของ Moodle
-การกำหนดหัวข้อของบทเรียน
-การนำสื่อการสอน อาทิ PPT , Word , Video ขึ้นบทเรียนแต่ละบท

-การสร้างแบบฝึกหัด
-การทำข้อสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด แบบปลายเปิดในรูปแบบคลังข้อสอบ
-การกำหนดคุณสมบัติของข้อสอบ เช่น รหัสผ่าน กำหนดเวลาในการทำข้อสอบ
-การตรวจและให้คะแนนผู้เรียน

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms