Kaplaakin Alumni ry jäsenhakemus
Kiitokset kiinnostuksestasi Kaplaakin Alumni ry:n jäsenyyttä kohtaan! Jäseneksemme pääset täyttämällä seuraavat tietokohdat, lähettämällä lomakkeen sekä suorittamalla sen jälkeen 50 euron liittymismaksun, jonka maksuohjeet saat sähköpostitse. Maksu on kertaluonteinen eikä muita maksuja jäsenyydestäsi peritä sen jälkeen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nimi *
Sähköpostiosoite - (mieluusti henkilökohtainen, niin ei työpaikanvaihdokset katkaise viestintää) *
Asuinpaikkakunta *
Opiskelujen aloitusvuosi *
Valmistumisvuosi (vaihtoehtoinen)
Pääaine (vaihtoehtoinen)
Työnantaja (vaihtoehtoinen)
Titteli (vaihtoehtoinen)
Puhelinnumero (vaihtoehtoinen)
Mistä kuulit Kaplaakin Alumnista? (vaihtoehtoinen)
Mitä odotat Kaplaakin Alumnilta ja sen toiminnalta? (vaihtoehtoinen)
Kontakti/suosittelija (vaihtoehtoinen)
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä

Kaplaakin Alumni ry (myöhemmin yhdistys)
rekisterinumero 208.029
PL20
53851 Lappeenranta
Sähköposti: kaplaakinalumni@gmail.com
Yhdistyksen sivut: http://kaplaaki.fi/kaplaaki-2/alumni/

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Varapuheenjohtaja & jäsenrekisteri, Santeri Kiljunen
Sähköposti: kaplaakinalumni@gmail.com
Rekisterin nimi: Kaplaakin Alumni ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi sekä lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Jäsenrekisteri

Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:ssä säädetään yhdistyksen velvollisuudesta pitää jäsenluetteloa. Rekisteriä
käytetään yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 § mukaisena jäsenluettelona. Rekisterin tietoja käytetään lisäksi
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouskutsujen lähettämiseen, jäsenmaksujen laskuttamiseen sekä
yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi kerättävät
ja säilytettävät välttämättömät tiedot:
 etu- ja sukunimi
 kotipaikka
 opintojen aloitusvuosi Lappeenrannan-Lahden Teknillisessä Yliopistossa
 sähköpostiosoite
Lisäksi jäsenrekisterissä säilytetään jäseneltä suostumuksen perusteella kerätyt tiedot:
Muut yllä olevan lomakkeen tiedot, kuten pääaine, työnantaja, titteli ja puhelinnumero.

Yhdistys voi käsitellä ja kerätä yllä olevia tietoja myös henkilöiltä, jotka eivät ole jäseniä, heidän suostumuksellaan esimerkiksi tiedottamista ja yhteistyötä varten. Yhdistyksellä on oikeutettu etu (alumnitoiminnan edistäminen) tavoitella jäsenkriteerit täyttäviä tai muuten yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäviä henkilöitä, jos he eivät ole kieltäneet yhdistyksen yhteydenottoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot on kerätty jäseniltä yhdistykseen liittymisen yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille henkilötietolain (22.4.1999/523) säädösten mukaan.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se
ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

A Manuaalinen aineisto
Jäsenrekisteri säilytetään ja ylläpidetään yhdistyksen hallitsemassa ja salatussa tietokannassa
sähköisessä muodossa. Jäsenrekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan ainoastaan yhdistyksen hallituksen
jäsenet.
B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä
on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain ja yhdistyslain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.
Tietojen tarkastus ja korjaus tapahtuu ottamalla yhteys Kaplaakin Alumni ry:n rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön.

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Kaplaakin Alumni ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy