Регистрация за обучение "Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците" - 1 кредит, безплатно онлайн обучение, избор от 3 опции за дати през април, май и юни 2023
Капацитетът за това обучение е запълнен.
Ако желаете да Ви информираме за други предстоящи обучения по тази тема, както и за други наши обучения, може да се регистрирате в Заявка за интерес на сайта на "Институт за прогресивно образование": https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWif1Y1VAgLtrB7w7oYlqK1Nc8rziyKARD_1gdGiRYsGXYQ/viewform
This form was created inside of Institute for Progressive Education. Report Abuse