SAİMBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ PAYDAŞ ANKETİ
Bu anket Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan verileri derlemek amacıyla siz paydaşlarımızın Müdürlüğümüze ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmanın yürütülüşü ve değerlendirilişi, tamamen bilimsel kriterler çerçevesinde yapılacak ve anketi cevaplayanların kim olduklarına bakılmayacaktır. Sonuçları ve sunulacak tekliflerle Müdürlüğümüzün gelişimine katkıda bulunacağına inandığımız için tüm çalışanlarımız tarafından içtenlikle yanıtlanması bekliyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz…

Not: Bütün sorular cevaplandırılmadığı takdirde formun gönderilme işlemi de tamamlanmayacaktır.


Göreviniz.
Your answer
Görev Yeriniz.
Your answer
Hizmet Yılınız.
Eğitim Durumunuz.
Cinsiyetiniz.
1. Kurum, güvenilirdir.
2. Kurum, tüm çalışanlarına yönelik iş ve işlemlerinde şeffaf ve tarafsız bir şekilde davranır.
3. Kurumun teşkilat yapısı, iş ve işlemlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.
4. Kurum yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurulabilir.
5. Kurum çalışanları (şef, memur, uzman ve diğer) ile sağlıklı iletişim kurulabilir.
6. Kurumun yöneticileri ve personelleri görev alanına hakimdir.
7. Kurum tarafından tüm duyurular ilgililere zamanında duyurulur.
8. Kurum, hizmet odaklıdır; sorun ve problemlere çözüm üretir.
9. Kurum, çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri takip eder.
10. Yapılan başarılı işler kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak takdir edilir.
11. Öneri ve şikayetler kurum tarafından dikkate alınır.
12. Kurum, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kişisel gelişime yönelik imkânlar sunar.
13. Kurum, eğitim-öğretimde başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar yapar.
14. Eğitim ve öğretimin planlanmasında (bina yapımı vb.) paydaşların görüşü dikkate alınır.
15. Kurumda çalışanlar, kurum stratejilerini bilir ve paylaşır.
16. Kendimi, kurumun değerli bir çalışanı olarak görürüm.
17. Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili beklentilerinizden size uygun olanları işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kurum, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenler.
Düzenlenen mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri beklentileri karşılar.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri eğitim-öğretimi aksatmayacak biçimde planlanmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri (merkezi-mahalli) planlanırken paydaş görüşleri alınmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik olmalıdır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri alanında uzman kişiler tarafından verilmelidir.
18. Yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili beklentilerinizden size uygun olanları işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Okullarda, yetiştirme kursları açılması teşvik edilip tüm öğrencilerin faydalanmasına imkân tanınmalıdır.
Okul dışı sosyal ve kültürel faaliyetlere (gezi, spor, yarışma vb.) her okulun etkin bir şekilde katılması sağlanmalıdır.
İlçe yöneticileri sorumlu oldukları bölgelerdeki okulların sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmek için okulları daha sık ziyaret etmelidir.
İlçe genelinde, veli ve öğrencilere "Kitap Okumanın Önemi" üzerine eğitici ve teşvik edici programlar (seminer, konferans, TV programları vb.) düzenlenmelidir.
19. Diğer öneri ve görüşleriniz *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service