שאלון לכלל מורי המדעים והמתמטיקה - תשע"ג

מורי מדעים ומתמטיקה יקרים
אנו עורכים סקר אודות תפיסותיכם את הוראתכם ופועלכם בכיתה, בבית הספר ובמערכת.
לצורך כך נבנה שאלון זה.
השאלון הוא אנונימי. חשוב לנו שכל אחד מכם יקדיש מזמנו וימלא את השאלון בצורה הכנה ביותר.
תודה
צוות ההערכה -תוכנית רוטשילד-וייצמן למצוינות בהוראת המדעים

  פרטים אישיים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ההוראה שלי

  מבין/נה לעומק את מהות הדיסציפלינה אותה אתה מלמד
  חשוף/פה לתיאוריות ומחקרים חדשניים 
  בעל/ת יכולת למצוא ולקרוא ספרות מקצועית
  מבין/נה את הדרך בה תלמידים לומדים את המקצוע
  יש לך מודעות לקשיים של תלמידים בנושאים ספציפיים
  יש לך היכרות עם שיטות ודרכי הוראה מגוונות של המקצוע ותכניו (PCK)
  יש לך ביטחון עצמי בהוראת התכנים
  משתף/פת פעולה עם עמיתים למקצוע
  יש לך יכולת להוביל עמיתים
  יש  לך יכולת לקדם תהליכים ורעיונות מקצועיים בבית הספר ומחוצה לו
  יש לך רצון להיות פעיל במערכת ובקהילה המקצועית
  את/ה נמצא בקשר עם חוקרים באקדמיה
  Please enter one response per row
  אני משלב/ת דוגמאות ממחקרים עכשווים
  אני מתמקד/ת בהבנה של תלמידים ומקשר/ת לרעיונות שהם מעלים
  אני מתבונן/נת על ההוראה שלי, מפיק/ה לקחים מניסיוני ומשליך/כה אותם לפעילויות המשך
  Please enter one response per row
  הוראה פרונטלית
  פתרון שיעורי בית
  עבודה פרטנית על מטלות או פתרון בעיות
  עבודה בזוגות או בקבוצות קטנות על מטלות או פתרון בעיות
  מבחנים או בחנים בעל פה או בכתב
  דיון כיתתי בין תלמידים
  התלמידים צופים בי כמורה כאשר אני עורך/כת ניסוי 
  התלמידים עורכים בעצמם ניסוי
  התלמידים צופים בסרטים או בתמונות ממחישות
  התלמידים עובדים בשילוב מחשבים (מעבדים נתונים בעזרת הדמיות מחשב, עובדים עם גיליון אלקטרוני, עובדים במסמכים שיתופיים)
  התלמידים מעלים הצעות והסברים לשגיאות שעולות
  Please enter one response per row

  בבית הספר שלי

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  במערכת

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ומה הלאה....

  This is a required question

  ולסיכום

  כמה ביכולתך לעשות על מנת להגיע, לתמוך ולקדם את התלמידים הקשים בכיתתך? 
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לעזור לתלמידיך לחשוב באופן ביקורתי?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לפתח מוטיבציה ללמידה בקרב תלמידים המראים עניין מועט בלימודים
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לגרום לתלמידים להאמין שהם יכולים להצליח בלימודים
  כמה טוב ביכולתך להגיב לשאלות קשות מתלמידים
  כמה ביכולתך לעזור לתלמידים להעריך מה הם למדו
  כמה ביכולתך לעשות כדי לאמוד עד כמה תלמידיך מבינים מה שלימדת?
  כמה ביכולתך להעלות שאלות איכותיות עבור תלמידיך?
  כמה ביכולתך לעשות כדי לטפח יצירתיות בקרב תלמידיך?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לשפר את ההבנה של תלמיד שנכשל?
  כמה ביכולתך להתאים את השיעורים שלך לרמה המתאימה עבור תלמידים בעלי יכולות שונות 
  כמה ביכולתך להשתמש במגוון שיטות ההערכה?
  כמה ביכולתך להעלות הסבר חלופי או דוגמא כאשר תלמידים אינם מבינים?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לסייע למשפחות התלמידים לתמוך בילדיהם כדי שיתפקדו בצורה הטובה ביותר במקצוע אותו אתה מלמד? 
  עד כמה ביכולתך לשלב מגוון אסטרטגיות הוראה בכיתתך?
  כמה ביכולתך לספק אתגרים מתאימים עבור תלמידים מאוד חזקים?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לקדם מורים עמיתים בבית הספר מבחינה מקצועית
  כמה ביכולתך לעשות על מנת להשפיע על קידום תכניות עבודה ופרויקטים בבית הספר שלך?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לרתום את המנהל לסייע לך בצרכים הקשורים במקצוע?
  כמה ביכולתך לעשות על מנת לגרום למורים אחרים בבית הספר לפעול לקידום רעיונותיהם
  Please enter one response per row