งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program: IOP)
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ https://iop.nia.or.th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy