داوطلبان نمایندگی هنروما

به نام خدا
نمایندگان ما در مدارس سراسر کشور پاسخگوی مشکلات دانش آموزان آن مدرسه و راهنمای آنها در مورد نحوه شرکت در جشنواره می باشند.
نمایندگان هنروما می توانند از منافع این موقعیت استفاده کنند که عبارتست از :
دریافت ۵۰ امتیاز در هر ماه در سایت هنروما
دریافت گواهینامه و تقدیرنامه همکاری در پایان هر دوره
تخفیف ویژه برای شرکت در انواع کارگاه ها، نشست ها، اردوها و فعالیت های هنروما
و…
نمایندگی هنروما به کسانی اعطا خواهد شد که در حال حاضر دانش آموز، معلم، مدیر مدرسه یا فعال حوزه کودک و نوجوان باشند.
لطفا اگر داوطلب نمایندگی هنروما هستید، فرم زیر را پر نمایید تا نتیجه پس از بررسی فرم خدمت تان اعلام گردد.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question