PHIẾU KHẢO SÁT SV ĐÃ HOÀN THÀNH ĐATN NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG - KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM
Khoa Xây Dựng, Đại Học Kiến Trúc Tp. HCM gửi đến các bạn sinh viên đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng khóa trước phiếu khảo sát nhằm mục đích:
1. Lắng nghe ý kiến của SV về quá trình tiến hành đồ án tốt nghiệp.
2. Rút kinh nghiệm để BCN Khoa Xây Dựng cải tiến cho các đợt đồ án sau.
Mọi thông tin chia sẻ trong phiếu khảo sát sẽ được giữ bí mật nên mong các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia.
A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG
A.1. Họ và Tên (Có Thể Bỏ Qua)
Your answer
A.2. Lớp
Your answer
A.3. Tên GV hướng dẫn Kết Cấu
Your answer
A.4. Tên GV hướng dẫn Thi Công
Your answer
A.5. Điểm tích lũy
Your answer
A.6. Điểm đồ án tốt nghiệp
Your answer
A.7. Số điện thoại liên hệ (Có Thể Bỏ Qua)
Your answer
A.8. Địa chỉ mail liên hệ (Có Thể Bỏ Qua)
Your answer
B. KHẢO SÁT NỘI DUNG ĐỒ ÁN
Phần này khảo sát ý kiến của các bạn sinh viên về nội dung đồ án tốt nghiệp như thời gian, khối lượng, chất lượng của từng phần trong đồ án.
B.1. Mức độ hài lòng của bạn về ĐATN đã hoàn thành? *
B.2. Bạn cảm nhận như thế nào về khối lượng đồ án tốt nghiệp? *
B.2.1. Bạn thấy khối lượng phần Kiến Trúc (trình bày 4 đến 5 BV) như thế nào? *
B.2.2. Bạn thấy khối lượng phần Kết Cấu (trình bày 7 đến 9 BV) như thế nào? *
B.2.3. Bạn thấy khối lượng phần Thi Công (trình bày 2 đến 4 BV) như thế nào? *
B.3. Bạn cảm nhận như thế nào khi thực hiện đồ án tốt nghiệp? *
B.4. Cảm nhận của bạn về thời gian làm đồ án tốt nghiệp (với thời lượng 16 tuần, tỷ lệ: 1 KT - 10 KC - 5 TC)? *
B.5. Bạn chọn tỷ lệ hợp lý giữa các phần trong đồ án? *
C. KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐATN CỦA GIẢNG VIÊN
Phần này khảo sát ý kiến của các bạn sinh viên về quá trình hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của Giảng Viên (GV).
C.1. Bạn nhận thấy mức độ nhiệt tình của GVHD KẾT CẤU như thế nào? *
C.2. Tần suất sửa bài của GVHD KẾT CẤU? *
C.3. Thời gian GVHD KẾT CẤU sửa bài đối với 1 SV: *
C.4. Thái độ GVHD KẾT CẤU khi hướng dẫn SV: *
C.5. GVHD KẾT CẤU có công bằng giữa các bạn SV trong nhóm? *
C.6. GVHD KẾT CẤU sửa bài ở đâu? *
C.7. GVHD KẾT CẤU sửa bài vào khoảng thời gian nào trong NGÀY? *
C.8. GVHD KẾT CẤU sửa bài vào khoảng thời gian nào trong TUẦN? *
C.9. Vài dòng ý kiến khác về GVHD KẾT CẤU:
Your answer
C.10. Bạn nhận thấy mức độ nhiệt tình của GVHD THI CÔNG như thế nào? *
C.11. Tần suất sửa bài của GVHD THI CÔNG? *
C.12. Thời gian GVHD THI CÔNG sửa bài đối với 1 SV: *
C.13. Thái độ GVHD THI CÔNG khi hướng dẫn SV: *
C.14. GVHD THI CÔNG có công bằng giữa các bạn SV trong nhóm? *
C.15. GVHD THI CÔNG sửa bài ở đâu? *
C.16. GVHD THI CÔNG sửa bài vào khoảng thời gian nào trong NGÀY? *
C.17. GVHD THI CÔNG sửa bài vào khoảng thời gian nào trong TUẦN? *
C.18. Vài dòng ý kiến khác về GVHD THI CÔNG:
Your answer
D. KHẢO SÁT VỀ QUÁ TRÌNH GIAO ĐATN
Phần này khảo sát về quá trình giao đồ án tốt nghiệp cho SV xây dựng.
D.1. Việc Khoa Xây Dựng tiến hành tự bốc thăm và giao đề tài cho sinh viên đảm bảo mức độ công bằng như thế nào? *
D.2. Bạn có nhận xét như thế nào về quy định trình bày, số trang thuyết minh ĐATN? *
Your answer
D.3. Bạn có nhận xét như thế nào về quy định trình bày, số lượng bản vẽ ĐATN? *
Your answer
D.4. Khi ra hội đồng bảo vệ, bạn thấy có áp lực hay không? *
D.5. Bạn thấy thời gian bảo vệ dành cho một bạn SV (từ 25p đến 35p) như thế nào? *
D.6. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, bạn có nhận được sự giúp đỡ nào khác từ bên ngoài? *
Required
D.7. Nếu bạn có nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài thì vào khoảng thời gian nào của đồ án?
D.8. Mức độ hỗ trợ của bên ngoài (nếu có) khi làm đồ án tốt nghiệp? *
D.9. Nếu được chọn, bạn muốn chọn đề tài tốt nghiệp dạng nào? *
Required
D.10. Bạn có đóng góp gì để ĐATN được tốt hơn?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service