Szanse na rozwój dzieci i młodzieży w Polsce
Fundacja Świętego Mikołaja, która od 20 lat pomaga dzieciom w potrzebie postanowiła zapytać Polki i Polaków jak postrzegają szanse na rozwój dzieci i młodzieży w Polsce. Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Pytamy w niej między innymi o Państwa zdanie dotyczące wspierania zdolnych uczniów oraz opinie o zaangażowaniu społecznym współczesnej młodzieży.

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane wyłącznie zbiorczo.

Przy każdym pytaniu prosimy o wskazanie tylko jednej odpowiedzi. Wyjątkiem będzie pytanie 7, w którym można wskazać do trzech odpowiedzi.

Dziękujemy za każdą odpowiedź!

1. Czy Pana/Pani zdaniem dzieci w Polsce mają wystarczające możliwości na rozwój swoich zainteresowań i talentów? *
2. Jaka według Pana/Pani jest główna przeszkoda w rozwoju pasji i talentów dzieci w Polsce? *
3. Czy zgadza się Pan/Pani ze zdaniem "edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości dla dzieci"? *
4. Czy kiedykolwiek w swoim życiu był Pan/Pani zmuszony/-a do zrezygnowania z rozwijania któregoś ze swoich talentów czy zainteresowań z powodu sytuacji finansowej swojej rodziny? *
5. Czy uważa Pan/Pani, że w Polsce nadal jest wiele dzieci, które ze względu na sytuację finansową nie mogą realizować swoich marzeń i rozwijać talentów? *
6. Czy uważa Pan/Pani, że co miesięczne stypendium na cele edukacyjne mogłoby zwiększyć szansę dziecka na lepszą przyszłość? *
7. Na co warto Pana/Pani zdaniem przeznaczać pieniądze ze stypendium? (proszę wybrać max. 3 odpowiedzi) *
Required
8. Czy uważa Pan/Pani, że opłacenie zajęć dodatkowych to dobry prezent dla dziecka? *
9. Czy zdecydowałby się Pan/Pani wesprzeć zdolne dziecko z niezamożnej rodziny, gdyby nie było to bardzo skomplikowane? *
10. Jeśli ma Pan/Pani dzieci, to jaką kwotę zamierza Pan/Pani przeznaczyć na prezent dla jednego dziecka z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka? *
11. Czy Pana/Pani zdaniem obecnie młodzi ludzie w Polsce działają na rzecz innych? *
12. Czy Pan/Pani zdaniem młodzi ludzie mogą zmienić świat? *
13. Czy uważa Pan/Pani, że obecnie młodzi ludzie mają wystarczająco dużo okazji, aby nauczyć się odpowiedzialności za innych? *
14. Czy Pan/Pani zdaniem wolontariat jest dobrym sposobem, żeby młodzież nauczyła się odpowiedzialności za innych? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service