Enquête over het gebruik van web analytics voor het NDE-project Zichtbaar
Meer informatie over het 'waarom' van deze enquête. Als je geen tijd hebt om het te lezen, kun je ook meteen beginnen met de vragen op de volgende pagina!>> Waarom deze enquête?

In de afgelopen decennia is door erfgoedinstellingen hard gewerkt aan het digitaliseren en online beschikbaar maken van erfgoedobjecten: archiefstukken, schilderijen, boeken en teksten, foto's, krantenartikelen, archeologische vondsten en ga zo maar door. Ook beschrijvende gegevens over die objecten zijn als (meta)data raadpleegbaar en herbruikbaar gemaakt.

Ondertussen groeit de behoefte, bij subsidiegevers en beleidsmakers maar ook bij de instellingen zelf, aan een betrouwbaar beeld van hoe intensief het digitale erfgoed wordt gebruikt. Welke trends zijn erin waar te nemen? Wat werkt, en wat niet, bij het vergroten van de zichtbaarheid ervan? Hoe verhouden gebruikscijfers van de erfgoedsectoren zich tot elkaar, en waar komen eventuele verschillen vandaan?

Om vragen als deze te beantwoorden zijn cijfers nodig uit tellingen waarover de instellingen vaak zelf beschikken. Die tellingen worden met diverse web analytics tools verkregen. Veel instellingen gebruiken Google Analytics. Andere hebben gekozen voor bijvoorbeeld een open source tool. Daarnaast worden statistieken voor het gebruik van de eigen sociale mediakanalen verzameld.

Een eerste stap op weg naar het verzamelen en vergelijkbaar maken van gebruik(er)scijfers is het inventariseren van de tellingen die de instellingen bijhouden en het gebruik ervan als 'kritieke prestatie-indicatoren' (kpi's) voor het eigen strategisch beleid. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) laat momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheid om deze gegevens vergelijkbaar te maken ('harmoniseren'). Het wordt uitgevoerd door Frank Huysmans (WareKennis onderzoek & advies; e: frank@warekennis.nl; m: 06-41831315). Met deze korte enquête vindt de inventarisatie plaats.

Omdat het NDE niet over een lijst beschikt met medewerkers die binnen hun erfgoedinstelling verantwoordelijk zijn voor web analytics verspreiden we deze lijst via koepelorganisaties en via professionele netwerken op het web. Ben jij zelf die medewerker binnen jouw organisatie, dan zouden we je willen vragen deze lijst (opgesteld in Google Forms) in te vullen. Ken je degene(n) die binnen jouw eigen of een andere erfgoedorganisatie met webstatistieken, online marketing of search engine optimisation (seo) bezig zijn, zou je de link naar deze lijst aan hen willen doorsturen?

De enquête bevat twintig, merendeels gesloten (deel)vragen. Voor websitebeheerders zijn ze snel in te vullen. Het invullen van de enquête zal naar schatting slechts zo'n tien minuten in beslag nemen. Analyse van de gegevens zal het Netwerk meer zicht geven op de stappen die moeten worden gezet om voor het gehele erfgoedveld betrouwbare en vergelijkbare gegevens over zichtbaarheid en (her)gebruik van het Nederlandse digitale erfgoed te komen.

De enquete wordt na 7 december gesloten. In de verslaglegging zullen geen tot individuele instellingen herleidbare gegevens voorkomen. De rapportage wordt uiteraard op de website van het Netwerk Digitaal Erfgoed gepubliceerd. Dit zal begin 2021 het geval zijn. Als je een attendering wilt krijgen, vul dan in het laatste onderdeel je e-mailadres in.


Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy