แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Computer Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปี2563
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลประจำห้องเรียน
Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อและนามสกุล *
ชื่อเล่น *
อีเมลล์ @gmail.com (ของนักเรียน) *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง (สามารถกรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 เบอร์) *
อุปกรณ์คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่นักเรียนมีอยู่ตอนนี้ที่บ้านได้แก่อะไรบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
นักเรียนรู้จัก social network ใดบ้าง *
Required
ความรู้สึกเมื่อนักเรียนทราบผลว่าสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนห้องคอมพิวเตอร์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nawamintharachinuthit Bodindacha school.