Newsletter České fintech asociace
Pokud chcete dostávat e-mailem informace o akcích pořádaných Českou fintech asociací, z.s. je nutné, abyste udělil(a) souhlas s využitím Vašich osobních údajů k šíření obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a konference v rámci elektronické komunikace podle nařízení GDPR 2016/697. Uveďte proto prosím do formuláře platné kontaktní údaje.

Podmínky zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Kliknutím udělujete souhlas k tomu, aby správce Vaše osobní údaje zpracovával v rozsahu, v jakém jste je poskytli
v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení newsletteru České fintech asociace. Správce bude zpracovávat jméno, příjmení, e‐mail a název organizace.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem zasílání newsletteru, po dobu 5 let, pokud tento souhlas neodvoláte. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce. Správce můžete kontaktovat na e-mailu office@czechfintech.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Tento Váš dobrovolně udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu office@czechfintech.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Máte také právo kdykoliv opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat či nikoliv.
Email *
Jméno *
Příjmení *
Organizace *
Uděluji tímto České fintech asociaci, IČ 5320534, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana118 00 Praha 1, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, organizace a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru a pro zasílání tohoto newsletteru. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese office@czechfintech.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. * *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Czech Fintech. Report Abuse