Dotazník pre stredoškolských študentov
Na účely Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri určení uplatnenia absolventov a ponuky práce v budúcnosti.
Názov školy
Your answer
Mesto
Your answer
Odbor vzdelania
Your answer
Kód odboru vzdelania
Your answer
Ročník štúdia
Pohlavie
Okres bydliska
Your answer
Kód okresu bydliska
Your answer
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Rodičia:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Priatelia:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Učitelia na strednej škole:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Možnosť dobrého uplatnenia a zárobku:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Blízkosť školy:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Nenáročnosť štúdia:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Záujem o študovanú oblasť:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Akú rolu hrali pri voľbe Vášho súčasného štúdia nasledovné okolnosti? Iné:
Your answer
Mali ste pred voľbou vzdelania dostatok informácií o uplatnení absolventov Vášho odboru?
Keby ste sa mohli znova rozhodnúť, zvolili by ste si svoj odbor vzdelania opäť?
Čo máte v pláne po ukončení Vášho štúdia?
Kde v zahraničí by ste chceli študovať / pracovať? Vypíšte krajinu / krajiny:
Iba tí, ktorí odpovedali v O1 2 alebo 4
Your answer
Plánujete si hľadať prácu v odbore Vášho vzdelania?
Plánujete si hľadať prácu v kraji, v ktorom študujete?
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Dostatočná ponuka vhodnej práce na trhu:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Výška mzdy:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Práca v odbore:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Odborný rast:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Kariérny postup:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Do akej miery sú pre Vás z hľadiska uplatnenia dôležité nasledovné okolnosti? Zaujímavá práca:
Posúďte na škále od 0 po 10, kde 0 znamená, že to vôbec nebolo dôležité a 10 znamená, že to bolo nanajvýš dôležité. Pri každej okolnosti môžete použiť ktorékoľvek číslo od 0 po 10.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service