แบบสอบถาม คำแนะนำการใช้งาน e-learning เบื้องต้น
คำชี้แจง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
สถานภาพ *
ตอนที่ 1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนก่อนคำแนะนำการใช้งาน *
Captionless Image
1.2 ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนหลังคำแนะนำการใช้งาน *
Captionless Image
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของคำแนะนำการใช้งาน e-learning เบื้องต้น
Captionless Image
2.1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
2.3 ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
2.4 ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์
2.5 สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการสร้างบทเรียน
2.6 สื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2.7 เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถนำไปสร้างบทเรียนได้
2.8 ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเป็นอย่างไร
คำแนะนำเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service