แบบสอบถาม คำแนะนำการใช้งาน e-learning เบื้องต้น
คำชี้แจง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
สถานภาพ *
ตอนที่ 1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนก่อนคำแนะนำการใช้งาน *
Captionless Image
1.2 ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนหลังคำแนะนำการใช้งาน *
Captionless Image
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของคำแนะนำการใช้งาน e-learning เบื้องต้น
Captionless Image
2.1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
Clear selection
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
Clear selection
2.3 ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
Clear selection
2.4 ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์
Clear selection
2.5 สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการสร้างบทเรียน
Clear selection
2.6 สื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
Clear selection
2.7 เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถนำไปสร้างบทเรียนได้
Clear selection
2.8 ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเป็นอย่างไร
Clear selection
คำแนะนำเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy