Εταιρικός Εθελοντισμός
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Email address *
Επωνυμία Εταιρείας *
Υπεύθυνος Επικοινωνίας *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας *
Αριθμός εργαζομένων *
Τομείς Ενδιαφέροντος *
Required
Ποιός τρόπος ή ποιοι τρόποι σας εκφράζουν περισσότερο; (Αθλητισμός - Πολιτισμός)
Ποιός τρόπος ή ποιοι τρόποι σας εκφράζουν περισσότερο; (Περιβάλλον)
Ποιός τρόπος ή ποιοι τρόποι σας εκφράζουν περισσότερο; (Ανθρωπιστικές Δραστηριότητες)
Ποιός τρόπος ή ποιοι τρόποι σας εκφράζουν περισσότερο; (Κοινωνική Διάσταση)
Τράπεζα Χρόνου (πόσες δράσεις ετησίως μπορείτε να υποστηρίξετε) *
Τράπεζα Χρόνου (εποχή δράσεων) *
Required
Τράπεζα Χρόνου (διάρκεια δράσεων) *
Αναπτύξτε μας επιγραμματικά το πλάνο δράσης που φιλοδοξείτε να υιοθετήσετε και τους τομείς ενδιαφέροντος σας *
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του Δήμου Αγίου Νικολάου.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy