Søknad om prosjektstøtte
Hensikten med spørsmålene i søknadsskjema er å gi Prospera et best mulig innblikk i organisasjonen din/deres, og hva du/dere trenger hjelp til. Med bakgrunn i svarene vil Prospera avgjøre om vi kan tilby ønsket bistand.

Vennligst send inn årsrapport eller virksomhetsberetning for at vi skal kunne vurdere søknaden. Adresse: anne@prosperastiftelsen.no

Del 1 - Kontaktinformasjon
Kontaktpersonens navn
Your answer
Telefonnummer til kontaktperson
Your answer
E-postadresse til kontaktperson
Your answer
Del 2 - Om organisasjonen
Organisasjonens navn:
Your answer
Organisasjonsnummer:*
* Fylles ut hvis organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).
Your answer
Hva slags organisasjonsform?
Organisasjonens postadresse:
Your answer
Beskriv formålet/hensikten til organisasjonen
Teksten bør gi kort bakgrunnsinformasjon om organisasjonen, og beskrive formål og hensikt. Gjerne inkluder konkrete målsetninger for organisasjonen.
Your answer
Beskriv hva organisasjonen har skapt av resultater tidligere
Teksten bør beskrive hva organisasjonen har oppnådd, og hvilken effekt dette har hatt på individ og/eller samfunn. Dersom organisasjonen er i tidlig fase, vennligst beskriv initiativtakers bakgrunn og erfaring som er relevant for organisasjonens målsetninger.
Your answer
Beskriv hvordan organisasjonen er organisert
Teksten bør kort beskrive størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, beslutningsstruktur inkl. eventuelt styre og daglig ledelse
Your answer
Beskriv hvordan organisasjonen finansierer sin virksomhet
Teksten bør beskrive hvordan organisasjonen får midler til å finansiere sin virksomhet. Finansieringsform kan for eksempel være private gaver, salg av varer og tjenester, offentlige støtteordninger, etc.
Your answer
Beskriv organisasjonens økonomiske situasjon
Teksten bør beskrive hvordan den økonomiske utviklingen har vært de siste år, og om organisasjonen forventer fortsatt å kunne finansiere sin virksomhet videre, gitt dagens finansieringsordninger og planlagt aktivitetsnivå.
Your answer
Del 3 - Om prosjektet som Prospera skal gjennomføre
Hensikten med del 3 i søknadskjemaet er å få en god beskrivelse av hva prosjektet omhandler. Det er viktig at søker her gir en god beskrivelse av hva en søker støtte til. Forsøk å være spesifikk og konkret i beskrivelsen.
I hvilken by tenkes prosjektet gjennomført?
Prosjektet har ikke til hensikt å fremme bestemte livssyn eller bestemte politiske partier/agendaer.
Prospera bidrar ikke i prosjekter som har til hensikt å fremme politiske syn eller bestemte livssyn.
Beskriv prospera prosjektets konkrete leveranse(r)
Your answer
Beskriv hvilken effekt organisasjonen ønsker at prospera prosjektet skal ha for individer og/eller samfunnet
Teksten bør beskrive hva organisasjonen ønsker å oppnå med prosjektet
Your answer
Beskriv hvordan konkret(e) leveranse(r) skal bidra til å oppnå den ønskede effekten
Your answer
Beskriv planlagt fremdrift i prosjektet, inkludert en beskrivelse av hva som definerer prosjektets slutt
Dersom prosjektet har en endelig deadline ber vi deg spesifisere dette.
Your answer
Beskriv hvordan leveransen vil håndteres av organisasjonen etter prosjektets slutt
Your answer
Dersom deres organisasjon ikke skulle motta konsulenttjenester fra Prospera, hva er deres plan for å dekke behovet?
Her ber vi deg beskrive hvilke alternative måter organisasjonen kan oppnå den ønskede effekten fra prosjektet dersom Prospera ikke har mulighet til å bidra med støtte.
Your answer
Beskriv hvem i organisasjonen som har ansvar og beslutningsmyndighet i prosjektet og hvilken rolle vedkommende har i organisasjonen
Dersom det er en annen person som vil være Prosperas primære kontaktperson, vennligst oppgi dette.
Your answer
Beskriv hvilke menneskelige ressurser som er satt av til å bidra i prosjektet (inkl. erfaring og kompetanse) og eventuelle økonomiske/materielle ressurser som er satt av
Your answer
Beskriv konkret hvilken type kompetanse dere trenger fra Prospera.
Beskriv her hvilke roller dere ønsker Prospera skal fylle i prosjektet, samt hvilke kompetanse disse bør inneha.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms