Søknad om prosjektstøtte
Hensikten med spørsmålene i søknadsskjema er å gi Prospera et best mulig innblikk i organisasjonen din/deres, og hva du/dere trenger hjelp til. Med bakgrunn i svarene vil Prospera avgjøre om vi kan tilby ønsket bistand.

Vennligst send inn årsrapport eller virksomhetsberetning for at vi skal kunne vurdere søknaden. Adresse: anne@prosperastiftelsen.no

Neste søknadsfrist er 14. august.

Email address
Del 1 - Kontaktinformasjon
Kontaktpersonens navn
Your answer
Telefonnummer til kontaktperson
Your answer
E-postadresse til kontaktperson
Your answer
Del 2 - Om organisasjonen
Organisasjonens navn:
Your answer
Organisasjonsnummer:*
* Fylles ut hvis organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).
Your answer
Organisasjonsform
Vennligst send kopi av selskapets vedtekter til Prospera ved anne@prosperastiftelsen.no
Postadresse:
Your answer
Hjemmeside:
Your answer
Beskriv organisasjonens formål
Her kan du i tillegg til å beskrive formål, gi kort bakgrunnsinformasjon om organisasjonen. Beskriv gjerne deres konkrete målsetninger.
Your answer
Beskriv hva organisasjonen har skapt av resultater
Beskriv hva organisasjonen har oppnådd, og hvilken effekt dette har hatt på individ og/eller samfunn. Dersom organisasjonen er i tidlig fase, vennligst beskriv initiativtakers bakgrunn og erfaring som er relevant for organisasjonens målsetninger.
Your answer
Organisasjonen har ikke til hensikt å fremme bestemte livssyn eller bestemte politiske partier/agendaer.
Prospera bidrar ikke i prosjekter som har til hensikt å fremme politiske syn eller bestemte livssyn.
Beskriv hvordan organisasjonen er organisert
Relevante elementer er størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, organisering og beslutningsstruktur, inkl. beskrivelse av eventuelt styre og daglig ledelse
Your answer
Beskriv finansieringsform
Beskriv hvordan og fra hvilke kilder organisasjonen får midler til å finansiere sin virksomhet.
Your answer
Beskriv organisasjonens økonomiske situasjon
Beskriv den økonomiske utviklingen, og om organisasjonen forventer å kunne finansiere sin virksomhet videre med dagens finansieringsordninger og planlagt aktivitetsnivå.
Your answer
Om organisasjonen har mottatt støtte fra bedrifter, stiftelser eller det offentlige, hvilke?
Your answer
Del 3 - Om prosjektet som Prospera skal gjennomføre
Hensikten med del 3 i søknadsskjemaet er å få en god beskrivelse av hva slags prosjektstøtte din organisasjon søker om og hva dere ønsker at et eventuelt Prosperaprosjekt skal omhandle.. Forsøk å være så spesifikk og konkret som mulig.
I hvilken by tenkes prosjektet gjennomført?
Dette er byer hvor vi allerede har mottatt søknader og bygger nettverk, du kan søke selv om byen din ikke er oppført. Skriv inn navnet på byen i "annet".
Beskriv hva Prosperas prosjekt skal levere til din organisasjon
Your answer
Beskriv konkret hvilken type kompetanse dere trenger fra Prospera.
Beskriv her hvilke roller dere ønsker Prospera skal fylle i prosjektet, samt hvilke kompetanse disse bør inneha.
Your answer
Beskriv hva organisasjonen ønsker å oppnå med Prosperaprosjektet dere søker om
Your answer
Beskriv hvordan konkret(e) leveranse(r) skal bidra til å oppnå den ønskede effekten
Your answer
Beskriv hvordan leveransen vil håndteres av organisasjonen etter dette prosjektets slutt
Your answer
Hvem i organisasjonen har ansvar og beslutningsmyndighet vedrørende prosjektet
Dersom det er en annen person som vil være Prosperas primære kontaktperson, vennligst oppgi dette.
Your answer
Beskriv hvilke ressurser som organisasjonen kan sette av til å bidra i prosjektet.
Beskriv både menneskelige ressurser (inkl. beskrivelse av de aktuelle personers erfaring og kompetanse) og eventuelle økonomiske ressurser som er satt av for gjennomføringen av dette prosjektet.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms