Søknad om prosjektstøtte
Hensikten med spørsmålene er å gi Prospera et best mulig innblikk i deres organisasjon og hva dere trenger hjelp til. Med bakgrunn i svarene vil Prospera avgjøre om vi kan tilby ønsket bistand. Prosperas vil bistå med å utforme prosjektbeskrivelse og rådgi med tanke på prioriteringer av behov.

Hvis din søknad blir godkjent vil Prospera måtte innhente en prosjektdonasjon fra en tredjepart. Dette er en del av vår driftsmodell og en forutsetning for at vi skal kunne gjennomføre ditt prosjekt. Som prosjektmottaker betaler du naturligvis ingen verdens ting.

Et prosjekt varer i tre måneder og vil bli utført av et team på 3-5 frivillige konsulenter. I løpet av denne perioden må du som prosjektmottaker kunne:

- Gjøre deg og andre nøkkelpersoner tilgjengelig på kveldstid (vanligvis en gang i uken eller annenhver uke).
- Dele alt av relevant informasjon for at Prospera-teamet kan gjøre jobben sin på best mulig måte.
- Bidra til at Prosperas konsulenter får en positiv opplevelse ved å vise at du verdsetter det frivillige arbeidet de gjør.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2019.

Email address *
Del 1 - Kontaktinformasjon
Kontaktpersonens navn *
Telefonnummer til kontaktperson *
E-postadresse til kontaktperson *
Del 2 - Om organisasjonen
Organisasjonens navn: *
Organisasjonsnummer:*
* Fylles ut hvis organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).
Organisasjonsform *
Vennligst legg ved kopi av selskapets vedtekter nederst i søknadsskjemaet. Prospera kan dessverre ikke støtte enkeltmannsforetak eller andre organisasjonsformer som tillater kommersiell virksomhet med utbytte.
Postadresse: *
Hjemmeside:
Beskriv organisasjonens formål *
Her kan du i tillegg til å beskrive formål, gi kort bakgrunnsinformasjon om organisasjonen. Beskriv gjerne deres konkrete målsetninger.
Beskriv hva organisasjonen har skapt av resultater *
Beskriv hva organisasjonen har oppnådd, og hvilken effekt dette har hatt på individ og/eller samfunn. Dersom organisasjonen er i tidlig fase, vennligst beskriv initiativtakers bakgrunn og erfaring som er relevant for organisasjonens målsetninger.
Organisasjonen har ikke til hensikt å fremme bestemte livssyn eller bestemte politiske partier/agendaer. *
Prospera bidrar ikke i prosjekter som har til hensikt å fremme politiske syn eller bestemte livssyn.
Beskriv hvordan organisasjonen er organisert *
Relevante elementer er størrelsen på organisasjonen, antall medlemmer, organisering og beslutningsstruktur, inkl. beskrivelse av eventuelt styre og daglig ledelse
Beskriv finansieringsform *
Beskriv hvordan og fra hvilke kilder organisasjonen får midler til å finansiere sin virksomhet.
Beskriv organisasjonens økonomiske situasjon *
Beskriv den økonomiske utviklingen, og om organisasjonen forventer å kunne finansiere sin virksomhet videre med dagens finansieringsordninger og planlagt aktivitetsnivå.
Om organisasjonen har mottatt støtte fra bedrifter, stiftelser eller det offentlige, hvilke?
Del 3 - Om prosjektet som Prospera skal gjennomføre
Hensikten med del 3 i søknadsskjemaet er å få en god beskrivelse av hva slags prosjektstøtte din organisasjon søker om og hva dere ønsker at et eventuelt Prosperaprosjekt skal omhandle.. Forsøk å være så spesifikk og konkret som mulig.
I hvilken by tenkes prosjektet gjennomført? *
Dette er byer hvor vi allerede har mottatt søknader og bygger nettverk, du kan søke selv om byen din ikke er oppført. Skriv inn navnet på byen i "annet".
Beskriv hva Prosperas prosjekt skal levere til din organisasjon *
Beskriv konkret hvilken type kompetanse dere trenger fra Prospera. *
Beskriv her hvilke roller dere ønsker Prospera skal fylle i prosjektet, samt hvilke kompetanse disse bør inneha.
Beskriv hva organisasjonen ønsker å oppnå med Prosperaprosjektet dere søker om *
Beskriv hvordan konkret(e) leveranse(r) skal bidra til å oppnå den ønskede effekten *
Beskriv hvordan leveransen vil håndteres av organisasjonen etter dette prosjektets slutt *
Hvem i organisasjonen har ansvar og beslutningsmyndighet vedrørende prosjektet *
Dersom det er en annen person som vil være Prosperas primære kontaktperson, vennligst oppgi dette.
Beskriv hvilke ressurser som organisasjonen kan sette av til å bidra i prosjektet. *
Beskriv både menneskelige ressurser (inkl. beskrivelse av de aktuelle personers erfaring og kompetanse) og eventuelle økonomiske ressurser som er satt av for gjennomføringen av dette prosjektet.
Last opp vedtekter (maks 10MB) *
Required
Last opp årsrapport eller virksomhetsrapport
Vi har verken årsrapport eller virksomhetsrapport, dette er årsaken:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service