แบบฟอร์มสมัครสมาชิก / Membership Form

กลุ่มอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย (do_co,mo.mo_Thailand) เปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับการติดต่อข่าวสารและร่วมกันทำกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการนำเสนออาคารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาคารสมัยโมเดิร์นที่มีคุณค่าในประเทศไทย การจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นภายในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสถาปัตยกรรมโมเดิร์นทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก
1.ได้รับบัตรสมาชิกกลุ่ม Docomomo Thailand
2.ได้รับข่าวสารของ Docomomo Thailand (Newsletter) ทางอีเมล์และอื่นๆ
3.สามารถดาวน์โหลดสารสนเทศจากเว็บไซท์ www.docomomothailand.org
4.รับเอกสารในงานสัมมนาฟรี
5.รับส่วนลด10%-20%ในการซื้อหนังสือและของที่จัดจำหน่ายของ Docomomo Thailand
6.สามารถสมัครเป็นสมาชิก Docomomo สากลได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question