แบบมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. ก่อนกรอกแบบมอบตัวนี้ท่านต้องเคยเขียนสมัครเรียนไว้กับทางวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว หากยังไม่ได้สมัครเรียนสามารถกรอกสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/rKra7GaJZtEY9azQ9
2. การมอบตัวในแบบมอบตัวออนไลน์นี้จะทดแทนการมอบตัวด้วยตนเอง
3. ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษา และกรอกให้ครบถ้วน
4. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์มแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นช่องทางในการชำระค่าเล่าเรียนและค่าเครื่องแบบ
5. นักเรียนนักศึกษากรอกแบบมอบตัวเพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการแก้ไข ให้ทำการกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ทั้งหมด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy