חדודי אורייתא - שבת קמא:
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Email *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י
1. Is it מותר to be גורר טיט from a מנעל on שבת?
1 point
Clear selection
2. Is it מותר for a קטן to be יוצא לרה״ר with a מנעל or חלוק of a גדול?
1 point
Clear selection
3. Is it מותר to be יוצא לרה״ר with a מנעל חדש on שבת?
1 point
Clear selection
4. Is a מנעל ע״ג אימום מקבל טומאה?
1 point
Clear selection
5. According to רבא, if someone was מוציא a תינוק with a כיס תלוי בצוארו, is he חייב on the כיס?
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy