Enquisa sobre as TIC

Para comprobar con que coñecementos de informática chegan os alumnos a Bacharelato.

  A) Os teus datos

  Este campo só é necesario cubrilo polos alumnos da materia de TIC de 1º Bacharelato. Todas as demais persoas non teñen que identificarse. Grazas de antemán pola vosa participación
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B) Que sabes das TIC?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  .bmp
  .xls
  .doc
  .wmv
  .ppt
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C) Uso e habilidades

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Procesador de texto
  Folla de cálculo
  Correo electrónico
  Base de datos
  Creación de páxinas web
  Tratamento de imaxes
  Buscadores de información
  Chat
  Presentacións multimedia
  Twitter
  Facebook
  Blog
  Wiki
  Please enter one response per row

  D) As TIC no traballo escolar/académico

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  E) Sobre Internet

  Visito páxinas web a ver que atopo
  Procuro información do meu interese persoal
  Busco información para traballos do colexio
  Emprego buscadores como Google e outros
  Xogo online con outros usuarios
  Participo en chats, en foros, .....
  Envío e-mails
  Busco imaxes
  Vexo vídeo ou escoito música online
  Fago comentarios nas páxinas que visito
  Deseño a miña propia web, blog,...
  Infórmome da actualidade
  Busco información de deportes
  Busco información de espectáculos e arte
  Busco información de TIC
  Infórmome de xogos, consolas,....
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Galego
  Castelán
  Inglés
  Francés
  Please enter one response per row
  Vexo a televisión
  Vexo películas de vídeo
  Xogo coa videoconsola
  Escoito música
  Leo libros, revistas, comics,...
  Salgo á rúa só, cos amigos, coa familia,...
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Moitas grazas polo teu tempo e atención.