Formulari d'enviament de currículum vitae per incorporació a la borsa de treball del Consorci Sanitari de Terrassa
Nom i cognoms *
Telèfon *
Correu electrònic *
Lloc de treball sol·licitat *
Adjuntar currículum en PDF (1 MB màxim) *
Required
Comentaris
Protecció de Dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb la recepció del present correu electrònic, l’entitat Consorci Sanitari de Terrassa entén que queda autoritzada, per al remitent per a que les dades del seu Currículum Vitae siguin incorporades al fitxer del que disposa l’entitat anomenat 'Personal', així com per al tractament de les dades facilitades per vostè, amb la única finalitat de poder donar resposta a la seva demanda de treball en cas que l’entitat pugui ofertar-la així com per a disposar de les seves dades amb la finalitat de proporcionar-li informació referent a futures ofertes de treball i/o dels serveis que Consorci Sanitari de Terrassa pugui prestar, a través de qualsevol medi, inclòs el correu electrònic, en la forma i amb les limitacions que preveu la LOPD.

Tan mateix, Consorci Sanitari de Terrassa considera oportú cedir les seves dades a les entitats que de les que forma part, per tal de complir les finalitats anteriors. En aquest sentit li informem que en cas de no manifestar disconformitat, Consorci Sanitari de Terrassa entén que vostè autoritza la cessió de les dades de caràcter personal amb aquesta finalitat. La documentació es destruirà un cop finalitzada la finalitat de la seva recollida.

En qualsevol cas, vostè té la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a Consorci Sanitari de Terrassa (Departament de Recursos Humans) a la Ctra. Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa, o a través del correu electrònic rrhh@cst.cat. A efectes informatius, es designa com a Responsable del Fitxer a Gerència del Consorci Sanitari de Terrassa amb domicili a l’adreça abans esmentada.

Rebi una cordial salutació,

Consorci Sanitari de Terrassa

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service