PRIHLÁŠKA na teoreticko-praktický seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole. Ťažkosti vyplývajúce z diagnózy, ich prejavy a možnosti ich zvládania v školskom prostredí “, 23. január 2018
Prihláška na teoreticko-praktický seminár
„Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole. Ťažkosti vyplývajúce z diagnózy, ich prejavy a možnosti ich zvládania v školskom prostredí“,
cieľom ktorého je objasnenie pojmu Aspergerov syndróm a zoznámenie sa s jeho základnými prejavmi, s príčinami problémov vyplývajúcich z diagnózy a s možnosťami ich riešenia v triednom kolektíve. Na modelovom - senzoricky náročnom - bude ilustrovaná hypersenzitivita dieťaťa. Seminár sa bude ďalej venovať sociálnym ťažkostiam, neporozumeniu neverbálnych signálov, oslabenej sociálnej intuícii, doslovnému chápaniu, špecifikám vnímania a rozmýšľania. oscilujúcej pozornosti, ako aj ťažkostiam na jednotlivých predmetoch. Teória bude doplnená príkladmi z praxe a názornými ukážkami. Seminár je koncipovaný interaktívne, kde bude možnosť zdieľať osobné skúsenosti s deťmi s AS a hľadať spolu s ostatnými možnosti riešenia toho, čo nefunguje.

Seminár sa uskutoční v utorok 11. januára 2018 v priestoroch centra Andreas v Bratislave.

PROGRAM
16:30 - 18:00 interaktívny výklad s diskusiou
18:00 - 18:15 P R E S T Á V K A
18:15 - 19:30 interaktívny výklad s diskusiou

LEKTORKY
Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej príprave, metóde Snoezelen a terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen.

Mgr. Lucia Rusnáková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite Od roku 2013 pracuje v centre Andreas na úseku diagnostiky. Terapeuticky sa venuje najmä deťom s Aspergerovým syndrómom. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby.

POPLATOK
Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa v hotovosti priamo na mieste. V prípade dvoch účastníkov z jednej organizácie je poplatok 12 EUR za každého z nich. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest.

V prípade záujmu nahláste, prosím, svoju účasť do 17. januára 2018 prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.


Seminár je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu „Som iný, som iná“.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Vaše Priezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko (najprv) a meno - napríklad: Nováková Anna, PhDr. (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte názov pracoviska (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte adresu - ulicu a číslo popisné (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte PSČ mesto (napríklad 800 00 Bratislava)
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné zaradenie *
Učím / venujem sa najmä *
Required
Vystavenie faktúry *
Pracovisko - IČO (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Pracovisko - DIČ (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms