Accreditation form for media, diplomatic representatives and other organizations
Accreditation form for media, diplomatic representatives and other organizations: till the 10th of September.

The 83rd PEN International Congress will take place in Lviv during 17-24 of September. The cultural capital of Ukraine will become a world’s center of literature and intellectual discussions for several days. The theme of the 83rd PEN International Congress in Lviv is "Reclaiming of truth in the times of propaganda". Some 230 thought leaders, famous writers, poets, translators, journalists, historians, columnists and editors from 101 countries of the world are going to speak in four languages about literature, creation and freedom of speech. The meeting of representatives of International PEN as well as numerous open events, panel discussions, literature readings and presentations will be hold under the slogan of the 83rd PEN Congress "When truth comes true". Among star guests of the 83rd PEN Congress are the Nobel prizewinners Svetlana Alexievich (Belarus), multiple nobel nominee Adam Zagajewski (Poland), Peter Pomerantsev (the UK) Ludmila Ulitskaya (Russia), Paul Auster (the USA), modern Ukrainian writers Yurii Andrukhovych, Andrey Kurkov, Sergiy Zhadan, Olena Styazhkina and over 200 outstanding writers from all over the world.

Press-kit: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5q97FeOVXtVME1oVkpRc1AxNFU

Actual news of the 83rd PEN International Congress in Lviv: www.facebook.com/LvivPENCongress/

For more information feel free to contact PR and communications coordinator of the 83rd PEN Congress in Lviv Olha Honchar +38 093 339 76 46, pressPENLvivCongress@gmail.com

Notice that accommodation of accredited participants is to be covered at the expense of delegator. The Congress organizers provide logistical assistance regarding accommodation matters on an individual basis.

Please, bear in mind that only official delegates of PEN Centres can attend closed meetings.

***
Форма акредитації для медіа, дипломатичних представництв та інших організацій: до 10 вересня.

17-24 вересня у Львові відбудеться 83 Міжнародний Конгрес ПЕН. На декілька днів культурна столиця України стане світовим центром літературних та інтелектуальних дискусій. Тема 83 Міжнародного Конгресу ПЕН у Львові – "Відстоювання правди у добу пропаганди". Близько 230 лідерів думок, видатних письменників, поетів, перекладачів, журналістів, істориків, публіцистів та редакторів із 101 країни світу говоритимуть чотирма мовами про літературу, творчість та свободу слова. Під слоганом Конгресу "Коли правда стає істиною" відбудеться засідання делегатів Міжнародного ПЕН-клубу та низка відкритих подій, панельних дискусій, літературних читань, презентацій і зустрічей. Серед зіркових гостей 83 Міжнародного Конгресу ПЕН нобелівська лауреатка Світлана Алексієвіч (Білорусь), неодноразовий нобелівський номінант Адам Загаєвський (Польща), Пітер Померанцев (Велика Британія), Людмила Уліцька (Росія), Пол Остер (США), сучасні українські письменники Юрій Андрухович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна і ще 200 найяскравіших літераторів із усього світу.

Прес-кіт: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5q97FeOVXtVME1oVkpRc1AxNFU

Актуальні новини Конгресу: www.facebook.com/LvivPENCongress/

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Ольги Гончар, координаторки з PR та комунікацій 83 Міжнародного Конгресу ПЕН у Львові, +38 093 339 76 46, pressPENLvivCongress@gmail.com

Зазначимо, що поселення акредитованих учасників відбувається за рахунок делегуючої сторони. Організатори Конгресу надають логістичну підтримку у питанні поселення у індивідуальному порядку.

Пам'ятайте, що до участі у закритих засіданнях 83 Міжнародного Конгресу ПЕН допускаються лише офіційні делегати ПЕН-центрів.

1) Surname and Given names (as in passport) / Прізвище, ім'я (відповідно до міжнародного написання у документах) *
2) Country / Країна *
3) E-mail / Електронна пошта *
4) Telephone number / Телефон *
5) Link to social network profile / Посилання на профіль у соціальних мережах *
6) Organization that you are representing / Організація, яку Ви представляєте *
7) Arriving and departure date / Дати прибуття/від’їзду *
8) Do you need any assistance regarding accommodation? / Чи потребуєте допомоги організації поселення? *
9) Requests for meeting with delegates (For diplomatic representatives and other organizations. Please enter the full name of your organization and your position) / Заявки на зустрічі з делегатами (Для дипломатичних представництв та інших організацій. Будь ласка, вкажіть повну назву Вашої організації і свою посаду) *
10) Full name of mass мedia organization represented by a journalist / photographer (for media representatives) / Повна назва засобу масової інформації, що його представляє журналіст / фотограф (для представників медіа) *
11) Approximate appearance date of feature material, size (for мedia representatives)/ Орієнтовна дата появи матеріалу, планований обсяг (для представників медіа) *
12) Request for additional materials (for media representatives) / Заявка на додаткові матеріали (для представників медіа):
13) Two photos (enter Surname and Given names) are to be attached to the accreditation request (for everyone) / До заяви на акредитацію додаються дві підписані фотографії (для всіх) *
Required
By filling out the accreditation form you automatically agree with the Model rules of accreditation of media workers and independent journalists of public authorities, confirmed by the National committee regarding confirmation of freedom of speech and development of informational sphere and recommended for confirmation by State governmental body and local governmental bodies. More information under: http://ru.telekritika.ua/pravo/print/8041
***
Заповнюючи форму акредитації Ви автоматично погоджуєтеся з Типовими правилами акредитації працівників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади, які Схвалено Національною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі та рекомендовано для затвердження органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Детальніше: http://ru.telekritika.ua/pravo/print/8041
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms