Rejestracja uczestników
Drogie Nominowane i Drodzy Nominowani do Nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”!

Mamy przyjemność przedstawić Wam propozycję udziału w prestiżowym programie wymiany amerykańskiego Departamentu Stanu odbywającym się w Stanach Zjednoczonych w formie wizyt studyjnych o różnorodnej tematyce dla uczestników będących liderami w danej dziedzinie International Visitor Leadership Program (IVLP).

Ambasada USA zaproponowała edycję specjalną tego programu pt. “Inclusion and Respect at Local Communities”, która będzie przygotowana dla osób nominowanych we wszystkich edycjach Nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”.

Zapraszamy do wypełnienia formularza!
1. Imię i nazwisko *
2. Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Adres e-mail *
4. Numer telefonu *
5. Miejscowość *
6. Obecne miejsce pracy (adres), nazwa pracodawcy i zajmowane stanowisko lub funkcja i opis obowiązków *
7. Prosimy opisać, jak udział w programie pomoże lokalnej społeczności/szkole, w której działasz i jak podzielisz się zdobytą wiedzą z wizyty studyjnej? (do 3000 znaków, prosimy o wypunktowanie przykładów) *
8. Czy brałeś/brałaś udział w szkoleniach na temat edukacji o Holokauście, tolerancji, praw człowieka itp.? Proszę podać, jakie to były szkolenia, kiedy i gdzie miały miejsce? Proszę podać informacje tylko z ostatnich 5 lat (do 2000 znaków) *
9. Staż pracy. Opisz krótko swoją ścieżkę zawodową, miejsca i czas pracy, pełnione funkcje i stanowiska, nauczane przedmioty z uwzględnieniem typu szkół i poziomu klas, zakres obowiązków (do 3000 znaków). *
10. Wymień najważniejsze osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia. Proszę podać, w którym roku byłaś/byłeś nominowana/nominowany do Nagrody im. Ireny Sendlerowej (do 2000 znaków) *
11. Przynależność organizacyjna (partie i organizacje polityczne, stowarzyszenia zawodowe, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny - i pełnione w nich funkcje) (do 2000 znaków) *
12. Dotychczasowe podróże do USA finansowane przez rząd USA (w ramach jakiego programu czy stypendium było dofinansowanie, kiedy i gdzie taki pobyt miał miejsce). *
13. W jaki sposób realizujesz idee otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka w pracy dydaktycznej (np. poprzez edukację dla tolerancji, o Holocauście, edukację wielokulturową i antydyskryminacyjną, działania włączające w swoim środowisku lokalnym). Prosimy o podanie i opisanie 3 najważniejszych działań (do 6000 znaków) *
14. Przedstaw krótkie uzasadnienie, dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w programie wizyty studyjnej w USA? (do 2000 znaków) *
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne przeprowadzenia rejestracji zgłoszeń.


Dane są przetwarzane w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z rejestracją (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracuje osoba) zebrane w trakcie rejestracji do programu, zostaną przekazane organizatorom programu: Ambasadzie USA w Warszawie i Departamentowi Stanu w Waszyngtonie. Dalszy sposób przetwarzania danych osobowych zostanie przekazany przez organizatorów osobom wybranym do udziału w programie. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.


Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.


Dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonej rejestracji lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.


Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania
z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.


Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

15. Czy zapoznałeś się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Report Abuse