ลงทะเบียนแข่งขัน Power Challenge x SONY
ท้าชนเกมเมอร์ตัวจริง ค้นหาผู้ชนะเกมส์ FIFA19 ชิงรางวัล PlayStation®4 พร้อมเงินสดรวมูลค่ากว่า 30,000.-
ในงาน Power Buy Expo 2019 - Power your Future ที่ไบเทค บางนา Hall 103 - 104

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พ.ค. 62
แข่งขันรอบคัดเลือกและ ชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 พ.ค. 62

ข้อมูลที่ลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลจริงที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการประสานงานตลอดการแข่งขัน
รายละเอียดของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ชุดเครื่องเกม PlayStation®4 pro God of War มูลค่า 14,990.- จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินสด 5,000.-

รางวัลอันดับที่ 2 : ชุดเครื่องเกม PlayStation®4 PARTY Bundle มูลค่า 12,990.- จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินสด 3,000.-

รางวัลอันดับที่ 3 : เงินรางวัล 2,000.- พร้อมสิทธิ์ส่วนลด 30% สำหรับซื้อเครื่อง PlayStation®4 ในงาน Power Buy Expo 2019 (เฉพาะซื้อในวันที่ 26 พ.ค. 62 เท่านั้น)

รางวัลอันดับที่ 4 -6: รับสิทธิ์ส่วนลด 30% สำหรับซื้อเครื่อง PlayStation®4 ในงาน Power Buy Expo 2019 (เฉพาะซื้อในวันที่ 26 พ.ค. 62 เท่านั้น)
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อ (สำคัญ) *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
อายุ *
เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 32 ท่าน หากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ของสงวนสิทธิ์ให้สิทธิ์เข้าแข่งขันแก่ผู้ที่ทำการสมัครตามลำดับ ก่อน-หลัง

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมมาลงทะเบียนยืนยันตนเองในงาน Power Buy Expo 2019 - Power your Future ที่บูธ Play Station บริเวณด้านหน้าเวทีกลาง ภายในเวลา 12.00 - 12.30 น. ของวันที่ผู้แข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ หากไม่สามารถมาลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์แก่ทีมงานเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสม

3. ช่วงเวลาการแข่งขันเริ่มเวลา 12.30 น. สิ้นสุดเวลา 17.00 น. (โดยประมาณ)

4. การแข่งขันรอบผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 1 สิทธิ์เท่านั้น

5. ข้อมูลที่ลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลจริงที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการประสานงานตลอดการแข่งขัน

6. การแข่งขันจัดขึ้นงานใน Power Buy Expo 2019 - Power your Future ที่ไบเทค บางนา Hall 103 - 104
กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก
1.การแข่งขันระบบทัวร์นาเม้นต์ 32 ทีม แบบแพ้คัดออก (จับคู่รอบแรกโดยการจับฉลาก) เพื่อคัดเลือกคู่แข่งขันชิงชนะเลิศและ คู่ชิงอันดับที่ 3 ในลำดับถัดไป

2. ผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันด้วยเกมส์ FIFA19 บนเครื่อง PlayStation®4 โดยเลือกใช้ได้เฉพาะทีมสโมสรที่มีอยู่ในเกมส์เพื่อแข่งขันเท่านั้น โดยปรับค่าความสามารถให้มีค่าเท่าเทียมกันที่ 85 แต้ม (ในกรณีที่ผู้แข่งขันเลือกใช้ทีมสโมสรเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์โดยการโยนเหรียญตัดสิน โดยผู้ที่เลือกด้านที่ถูกต้องจะได้เลือกทีมสโมสรที่ต้องการ)

3. เวลาการแข่งขันต่อรอบ กำหนดที่ 12 นาที (โดยประมาณ) มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เวลาจัดทีมสำหรับแข่งขัน 5 นาที
3.2 แข่งขันครึ่งเวลาแรก 2.5 นาที (การทดเวลาอ้างอิงจากระบบในเกมส์)
3.3 พักครื่งการแข่งขัน 2 นาที (สามารถปรับแต่งทีมได้)
3.4 แข่งขันครึ่งเวลาหลัง 2.5 นาที (การทดเวลาอ้างอิงจากระบบในเกมส์)

4. การตัดสินผู้ชนะในการแข่งขัน
4.1 ผู้ที่ทำประตูได้มากกว่าเมื่อจบการแข่งขัน (ผลต่างประตูตามมาตรฐานสากล)
4.2 ผลต่างประตูที่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ประตูขึ้นไป เช่น 3 - 0 หรือ 4 - 1 หรือ 5 - 2 เป็นต้น โดยให้ผู้ที่ทำประตูได้มากกว่าชนะทันที
4.3 กรณีที่ผลการแข่งขันเสมอ จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ

5. เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและเต็มไปด้วยน้ำใจนักกีฬา e-sport ขอแจ้งข้อห้ามในการแข่งขัน โดยทีมงานจะใช้อ้างอิงเพื่อพิจารณาตัดสิทธิิ์หรือปรับแพ้ หากผู้แข่งขันละเมิดตามรายละเอียดดังนี้
5.1 ห้ามทำการสื่อสารหรือพูดคุยระหว่างผู้แข่งขัน ตลอดการแข่งแต่ละรอบ
5.2 ห้ามทำการแสดงเชิญสัญลักษณ์ใดๆเพื่อสื่อสารหรือยั่วยุ ระหว่างผู้แข่งขัน ตลอดการแข่งแต่ละรอบ
5.3 ห้ามให้ผู้ติดตามของผู้แข่งขัน สื่อสารหรือแสดงการยั่วยุ ต่อผู้แข่งขันอีกฝ่าย ตลอดการแข่งแต่ละรอบ

6. หากผู้แข่งขันมาลงทะเบียนยืนยันสถานะในวันแข่งขันแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ขอสงวนในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
กติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 จำนวน 2 คู่ จะใช้ระบบการแข่งขัน Best of 3

2. ผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันด้วยเกมส์ FIFA19 บนเครื่อง PlayStation®4 โดยเลือกใช้ได้เฉพาะทีมสโมสรที่มีอยู่ในเกมส์เพื่อแข่งขันเท่านั้น โดยปรับค่าความสามารถให้มีค่าเท่าเทียมกันที่ 85 แต้ม (ในกรณีที่ผู้แข่งขันเลือกใช้ทีมสโมสรเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์โดยการโยนเหรียญตัดสิน โดยผู้ที่เลือกด้านที่ถูกต้องจะได้เลือกทีมสโมสรที่ต้องการ)

3. เวลาการแข่งขันต่อรอบ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เวลาจัดทีมสำหรับแข่งขัน 5 นาที
3.2 แข่งขันครึ่งเวลาแรก 2.5 นาที (การทดเวลาอ้างอิงจากระบบในเกมส์)
3.3 พักครื่งการแข่งขัน 2 นาที (สามารถปรับแต่งทีมได้)
3.4 แข่งขันครึ่งเวลาหลัง 2.5 นาที (การทดเวลาอ้างอิงจากระบบในเกมส์)

4. การตัดสินผู้ชนะในการแข่งขัน
4.1 ผู้ที่ทำประตูได้มากกว่าเมื่อจบการแข่งขัน (ผลต่างประตูตามมาตรฐานสากล)
4.2 กรณีที่ผลการแข่งขันเสมอ จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
4.3 ผู้ที่ชนะ 2 ใน 3 เกม จะถือเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้

5. เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและเต็มไปด้วยน้ำใจนักกีฬา e-sport ขอแจ้งข้อห้ามในการแข่งขัน โดยทีมงานจะใช้อ้างอิงเพื่อพิจารณาตัดสิทธิิ์หรือปรับแพ้ หากผู้แข่งขันละเมิดตามรายละเอียดดังนี้
5.1 ห้ามทำการสื่อสารหรือพูดคุยระหว่างผู้แข่งขัน ตลอดการแข่งแต่ละรอบ
5.2 ห้ามทำการแสดงเชิญสัญลักษณ์ใดๆเพื่อสื่อสารหรือยั่วยุ ระหว่างผู้แข่งขัน ตลอดการแข่งแต่ละรอบ
5.3 ห้ามให้ผู้ติดตามของผู้แข่งขัน สื่อสารหรือแสดงการยั่วยุ ต่อผู้แข่งขันอีกฝ่าย ตลอดการแข่งแต่ละรอบ

6. หากผู้แข่งขันมาลงทะเบียนยืนยันสถานะในวันแข่งขันแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ขอสงวนในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
คุณได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขที่ได้ระบุข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy