A. Rejestracja na Grę Miejską w ramach Święta Cyklicznego 2018
Aby wziąć udział w Grze, wymagana jest rejestracja drużyny. Gra ma dwa warianty:
1. Juniorzy - dla drużyn składających się z dwóch osób dorosłych i nieograniczonej liczby dzieci,
2. Seniorzy - dla drużyn składających się z minimum dwóch - maksymalnie trzech osób dorosłych.
Prosimy o zarejestrowanie swojej drużyny w odpowiedniej kategorii.

Formularz rejestracyjny będzie aktywny do 13.06.2018r. Aby wziąć udział w grze rejestracja jest konieczna. Do wygrania jeden, z dwóch rowerów.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ - ROWER W SZCZECINIE
Gra organizowana jest w ramach Święta Cyklicznego i jej celem jest przybliżenie jej uczestnikom historii roweru w Szczecinie, poprzez odwiedzenie miejsc związanych z cyklizmem w Szczecinie.

Zadaniem uczestników jest odwiedzenie wyznaczonych punktów, w których poznają oni historię roweru oraz zobligowani będą do wykonania zadań konkursowych. Przewodnik stanowi karta gry, na której umieszczone są informacje o miejscach, które trzeba odwiedzić aby wykonać zadanie.

Gra nie polega na rywalizacji czasowej - nie trzeba się spieszyć. Zadania można wykonywać od godziny 12:00, wypełnioną kartę do gry należy dostarczyć z powrotem na pl. Mickiewicza do godziny 15:45.

Odwiedzenie wszystkich punktów gry nie jest obowiązkowe - uczestnicy sami wybierają, które punkty odwiedzą.

Aby wziąć udział w losowaniu jednego z dwóch rowerów, należy osiągnąć minimalną liczbę punktów przyznawanych za poprawne wykonanie poszczególnych zadań gry.

Miejsce gry: Gra odbywa się w Szczecinie, start i zakończenie pl. Adama Mickiewicza.

1. UCZESTNICY

a) W grze mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowane drużyny. Składające się z:

Kategoria Juniorska: Dwoje dorosłych uczestników wraz z nieograniczoną liczbą dzieci

Kategoria seniorska: Minimum dwie osoby dorosłe - maksymalnie trzy osoby dorosłe.

b) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grze tylko w drużynie z osobami pełnoletnimi, oraz za zgodą opiekunów. Osoba zgłaszająca drużynę do gry jest jednocześnie odpowiedzialna za niepełnoletnich członków drużyny.
Osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia muszą posiadać kartę rowerową (zgodnie z artykułem 96 PORD).

2. LICZBA UCZESTNIKÓW

Nie więcej niż 100 drużyn w obydwu kategoriach 50/50

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Uczestnicy, w trakcie gry, poruszają się po mieście, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

b) W trakcie uczestnictwa grający przemieszczają się na rowerach pomiędzy punktami zgodnie z zasadami przepisów prawa o ruchu drogowym.

c) Organizator Święta Cyklicznego - stowarzyszenie Rowerowy Szczecin odpowiedzialne jest wyłącznie za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie poszczególnych punktów gry, ulokowanych w różnych miejscach Szczecina.

d) Za bezpieczeństwo drużyny, oraz poruszanie się po mieście zgodnie z przepisami odpowiadają członkowie drużyny. Organizator Święta Cyklicznego - stowarzyszenie Rowerowy Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, w trakcie gdy będą przemieszczać się po mieście - dojeżdżając do poszczególnych punktów gry.

e) Aby uczestniczyć w grze niezbędne jest:
- Zarejestrowanie drużyny do dnia 13.06.2018, wraz z akceptacją regulaminu gry.
- Poruszanie się na własnych rowerach (dopuszcza się udział z dziećmi przewożonymi w fotelikach rowerowych lub przyczepkach).
- Osobiste potwierdzenie rejestracji, przy odbiorze pakietu startowego, w dniu gry.

f) W grze nie mogą brać udziału osoby będące wolontariuszami podczas Święta Cyklicznego.

4. PUNKTACJA:

a) Każda drużyna otrzymuje 1 punkt za dotarcie w wyznaczone miejsce, oraz dodatkowo 1 lub 2 punkty (w zależności od rodzaju zadania) za poprawnie wykonane zadanie lub udzielenie odpowiedzi.

b) Nie jest wymagane odwiedzenie wszystkich punktów, uczestnicy sami decydują o tym, które punkty odwiedzą.

c) Warunkiem ukończenia gry i dopuszczenia do losowania nagród jest uzyskanie następującej liczby punktów:

- Kategoria Juniorska: 8 pkt.

- Kategoria Seniorska: 11 pkt.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

a) Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą internetowego formularza, pomiędzy 1 a 13 czerwca 2018

b) Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować drużynę w jednej z dwóch kategorii: "Juniorzy" lub "Seniorzy".

c) Rejestracji dokonuje lider drużyny jednocześnie deklarując liczbę członków drużyny.

d) W grze będą mogły wziąć udział, wyłącznie drużyny, które stawią się w komplecie, w dniu gry na pl. Mickiewicza i osobiście zaakceptują postanowienia regulaminu gry.

6. CZAS I MIEJSCE GRY

a) Grę można rozpocząć od godziny 12:00 w dniu 17 czerwca 2018 i należy ją zakończyć do godziny 15:45 w dniu 17 czerwca 2018.

b) Przez zakończenie gry rozumie się dostarczenie wypełnionej karty do gry, do punktu Organizatora, na pl. Mickiewicza w Szczecinie.

c) Odbiór karty do gry możliwy jest od godziny 10:30 w dniu 17.06.2018r.

d) Gra odbywa się w Szczecinie, start i zakończenie pl. Adama Mickiewicza.

7. NAGRODY:

Wśród uczestników gry, w każdej z kategorii, do wygrania jest rower. Nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkimi drużynami, które ukończą grę, uzyskując wymaganą punktację

Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Gry miejskiej - rower w Szczecinie. Akceptuję jego postanowienia i oświadczam, iż będę się do nich stosować. *
Oświadczam, iż jestem liderem drużyny w kategorii "JUNIORZY" składającej się z dwóch osób dorosłych i minimum jednego dziecka *
Oświadczam, iż jestem liderem drużyny w kategorii "SENIORZY" składającej się z minimum dwóch - maksymalnie trzech osób dorosłych. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms