Skriv på för rätten att använda kontanter!
Det har blivit allt svårare att hitta bankkontor där man kan sätta in och ta ut kontanter. Även antalet bankomater har minskat de senaste åren. Enligt lag ska vi alla själva kunna välja betalmedel. Men många människor, föreningar och småföretag som vill använda kontanter idag stöter tyvärr på svårigheter. SPF Seniorerna anser det självklart att var och en ska kunna använda kontanter, digitala betallösningar eller både och. Ingen ska utestängas från samhället.


Namninsamlingen är avslutad
Det är orimligt att bankerna i många fall försämrar kontantservicen genom att göra det svårare och dyrare för människor, organisationer och företag att använda ett lagligt betalningsmedel - kontanter. SPF Seniorerna anser att rätten att själv kunna välja betalmedel måste stärkas - om inte bankerna tar sitt ansvar måste riksdagen vara beredd att lagstifta om att bankerna ska ha kontanthantering för att överhuvudtaget få bedriva verksamhet.
För många av SPF Seniorernas 270 000 medlemmar och drygt 800 föreningar är rätten att använda kontanter viktig, på vår hemsida kan du läsa mer om vad vi tycker och vad vi gör i frågan om kontanthantering:
http://www.spfseniorerna.se/
Submit
This form was created inside of SPF Seniorerna. Report Abuse