પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI)ના તાલીમ વર્ગોનું રજીસ્ટ્રેશન
આર્ટસ કોલેજ શામળાજી હંમેશા વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને વખતો વખત સરકાર શ્રી દ્વારા લેવામાં આવતી સ્પાર્ધાત્મક પરીક્ષામાં શામળાજી વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉતીર્ણ થાય એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. ભૂતકાળમાં કોલેજ દ્વારા તલાટીની પરીક્ષા અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે તાલીમ વર્ગોનું ખુબજ સફળ આયોજન કર્યું હતું. અત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) ની જાહેરાત આપવામાં આવેલી છે. જેમાં આપણ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસ થાય તે હેતુથી આર્ટસ કોલેજ શામળાજી દ્વારા નિ:શુલ્ક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) પરીક્ષા માટેના તાલીમ વર્ગો ચાલુ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. આ તાલીમ વર્ગોમાં તાલીમ લેનાર સો(૧૦૦) વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI)ની પરિક્ષામાં ઉપયોગી પુસ્તક આપવામાં આવશે.
વિદ્યાર્થીનું નામ *
વિદ્યાર્થીએ પોતાનું પૂરું નામ લખવું.
Your answer
વિદ્યાર્થીની જન્મ તારીખ
DD/MM/YYYY
Your answer
વિદ્યાર્થીનું સરનામું
Your answer
મોબાઈલ *
Your answer
ઈમેલ
Your answer
કેટેગરી *
કન્ફર્મેશન નંબર
વિદ્યાર્થીએ PI (પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર)ની ઓનલાઈન અરજી કરતા મળેલ કન્ફર્મેશન નંબર લખવો.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service