แบบสอบถามความพึงพอใจบริการยานพาหนะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการยานพาหนะ
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
กลุ่ม/หน่วย *
ประเภทของยานพาหนะ *
ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = ดีมาก     4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง

ด้านการให้บริการ
จำนวนของรถที่ให้บริการมีความเพียงพอ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
การติดต่อประสานงานขอใช้รถและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ด้านสภาพยานพาหนะ
สภาพของยานพาหนะ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ความสะอาดภายใน/ภายนอกยานพาหนะ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ระบบปรับอากาศในยานพาหนะ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
โดยภาพรวมรถบริการมีความเหมาะ และให้ความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยในการโดยสาร *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ด้านพนักงานขับรถ
การนัดหมาย ความตรงต่อเวลา *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มารยาทในการขับขี่ และความปลอดภัย *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
การใช้วาจา มารยาทของพนักงานขับรถ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ / ความมีน้ำใจ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ภาพรวม
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการใช้บริการยานพาหนะอยู่ในระดับใด *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse