Upitnik o upotrebi oralnih direktno delujućih antivirusnih lekova za lečenje COVID-19
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Koje parametre morate uzeti u obzir pre nego što prepišete antivirusne lekove protiv COVID-19? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
2. Koliko ste pacijenata lečili antivirusnim lekovima (Favipiravir, Molnupiravir, Nirmatrelvir/ritonavir) u vašoj ordinaciji/odeljenju? (po slobodnoj proceni) *
3. Koji antivirusni lek ste najviše propisivali? (molimo izaberite jedan odgovor) *
4. Koliko Vam je lako da se odlučite za prepisivanje Favipiravira? (molimo izaberite jedan odgovor) *
5. Koliko ste sigurni da prepisujete Favipiravir? (molimo izaberite jedan odgovor) *
6. Koji su najčešći faktori rizika prikazani kod Vaših pacijenata lečenih Favipiravirom? (molimo izaberite do tri odgovora) *
Required
7. Koliko je Vaših pacijenata lečenih Favipiravirom imalo više od jednog faktora rizika/komorbiditeta? (molimo izaberite jedan odgovor) *
8. Koliko Vaših pacijenata lečenih Favipiravirom je istovremeno uzimalo druge lekove? (molimo izaberite jedan odgovor) *
9. Koliko su drugih lekova istovremeno u proseku uzimali Vaši pacijenti lečeni Favipiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
10. Kako biste ocenili, procentualno, opštu komplijansu pacijenata lečenju Favipiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
11. Koliko pacijenata je odbilo da započne lečenje Favipiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
12. Iz kojih razloga su pacijenati odbili da započnu lečenje Favipiravirom? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
13. Kako biste opisali svoje opšte zadovoljstvo tretmanom Favipiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
14. Koji su ključni ishodi lečenja Favipiravirom uočeni kod Vaših pacijenata koje biste želeli da istaknete? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
15. Koliko vam je lako da se odlučite za prepisivanje Molnupiravira? (molimo izaberite jedan odgovor) *
16. Koliko ste sigurni da prepisujete Molnupiravir? (molimo izaberite jedan odgovor) *
17. Koji su najčešći faktori rizika prikazani kod Vaših pacijenata lečenih Molnupiravirom? (molimo izaberite do tri odgovora) *
Required
18. Koliko je Vaših pacijenata lečenih Molnupiravirom imalo više od jednog faktora rizika/komorbiditeta? (molimo izaberite jedan odgovor) *
19. Koliko Vaših pacijenata lečenih Molnupiravirom je istovremeno uzimalo druge lekove? (molimo izaberite jedan odgovor) *
20. Koliko su istovremeno različitih lekova u proseku Vaši pacijenti lečeni Molnupiravirom uzimali? (molimo izaberite jedan odgovor) *
21. Kako biste ocenili, procentualno, opštu komplijansu pacijenata lečenju Molnupiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
22. Koliko pacijenata je odbilo da započne lečenje Molnupiravirom? Iz kojih razloga? (molimo izaberite jedan odgovor) *
23. Iz kojih razloga su pacijenati odbili da započnu lečenje Molnupiravirom? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
24. Kako biste opisali svoje opšte zadovoljstvo tretmanom Molnupiravirom? (molimo izaberite jedan odgovor) *
25. Koji su ključni ishodi lečenja Molnupiravirom uočeni kod Vaših pacijenata koje biste želeli da istaknete? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
26. Kako ste obavešteni/edukovani o smernicama za lečenje? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
27. Da li su ove smernice prilagođene korisniku/jasne/lake za praćenje? (molimo izaberite jedan odgovor) *
28. Da li je izbor pacijenata za antivirusni tretman jasno opisan u uputstvima? (molimo izaberite jedan odgovor) *
29. Da li su kontraindikacije za antivirusni tretman jasno opisane u uputstvima? (molimo izaberite jedan odgovor) *
30. Kako edukujete svoje pacijente o antivirusnom tretmanu? (molimo izaberite sve odgovore koji su primenjivi) *
Required
31. Da li imate neophodne informacije/edukativne materijale da odgovorite na pitanja pacijenata? (molimo izaberite jedan odgovor) *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy