ENQUESTA A L'ALUMNAT (MD030402-1)

El nostre centre està implantant un sistema de gestió de qualitat. Com a part d’aquest sistema hem de recollir, periòdicament, diferents dades sobre el funcionament del nostre centre en tots els seus aspectes. Per això, et demanam la teva col·laboració emplenant aquesta enquesta que té a veure amb la teva satisfacció respecte d’aspectes concrets del funcionament i organització del nostre Institut.

Per a respondre, només fa falta encerclar el nombre de resposta que més s’adequa amb la teva valoració, en una escala d’1 a 10, en la qual l’1 indica que no estàs gens satisfets i el 10 que estàs molt satisfet.

Per altra banda, et demanam que contestis amb total llibertat i amb la màxima sinceritat, per la qual cosa l’enquesta és anònima i no fa falta que hi posis cap tipus d’identificació personal.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question