16 Ноември, Кемпински хотел Зографски,

Потвърждавам участие във форума "Иновациите в Япония. Трансфер на иновации и малките и средни предприятия", 16 ноември 2011, сряда, 13:00 - 19:00ч.
I confirm participation in the forum "Innovations in Japan. Transfer of Innovation and SMEs", November 16, 2011, Wednesday, 13:00 - 19:00h
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question