PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal : Sabtu/ 06 Maret 2021
Kelas : 7 Waktu : 07.30 - 10.00 WIB
Pesan moral apa kang kinandhut ing geguritan kuwi ? *
Captionless Image
*
Captionless Image
*
Captionless Image
*
Captionless Image
Sing kalebu struktur fisik geguritan yaiku ? *
*
Captionless Image
Apa irah-irahae geguritan iki ? *
Captionless Image
Kelas *
Ukara "rasa pait ing ati" nduweni teges *
Captionless Image
Jeneng *
*
Captionless Image
*
Captionless Image
Absen *
*
Captionless Image
Saka geguritan kasebut, tembung pandulu dhuweni tegese *
Captionless Image
*
Captionless Image
*
Captionless Image
Apa sing diarani geguritan iku ? *
Apa underane (tema) geguritan ing ngisor ? *
Captionless Image
Sing kalebu struktur batin ing ngisor iki, kajaba *
*
Captionless Image
Kenaoa turis bule muring-muring ? *
Captionless Image
Ana pira jinise struktur geguritan ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy