Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2016. március)
A Költészet Világnapja (március 21.)

Vannak dolgok, melyek pénzben nem mérhetők. Ilyen a költészet. Egy vers szebbé, teljesebbé teheti életünket, kikapcsolódást nyújthat, megállíthat egy percre a rohanó világban, feltölthet, irányt mutathat, rendre taníthat, minőségibbé válhat létünk tőle. Csorba Győző tömör megfogalmazása szerint: „...a költészet életszükséglet.”

A Költészet Világnapját (március 21-ét) az UNESCO jelölte ki 1999. november 18-án.
Világlíra! Áttekinthetetlenül gazdag terep! Márciusi kvízünkben a világirodalom klasszikussá vált költőire és műveire kérdezünk rá, remélve, hogy feladványunkkal is bővítjük a verskedvelők körét.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki. A kvíz beküldési határideje 2016. március 31.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. A középkor legnagyobb lírikusa, aki már életében legendás alak volt. Hányatott sorsú, aki csavargók, bűnözők között élt, többször került az igazságszolgáltatás kezére, több ízben kapott kegyelmet. Műveltségét a Sorbonne-on szerezte. Költői életművében őszintén, humorral, sokszor drasztikusan énekelte meg hányódásait,  bukásait, vezeklését. Kitől származik az idézet?„Rőf kötél súgja majd fejemnek, Hogy mi a súlya fenekemnek.” *
2. Az olasz reneszánsz képzőművészetének nagy alakjai közül ki az, aki a festészeten, építészeten  ill. a szobrászaton kívül a költészetben is jelentőset alkotott? *
3. La Fontaine, a francia író, költő írt elégiákat, színműveket is, de népszerűségét verses állatmeséinek, fabuláinak köszönheti. Shakespeare több mint 30 drámai remekművével,  154 szonettjével a világirodalom legnagyobb drámaköltője. Balassi Bálint, a magyar szerelmi költészet megteremtője, lírájával a művelt reneszánsz költészet nagyjai között foglal helyet. A három alkotó közül melyik nem kortársa a másik kettőnek? *
4. Az angol romantikus költészet előfutára az a skót költő, aki egyike a világ legnagyobb dalköltőinek. Világirodalmi szinten jeleníti meg a skót parasztság életét és érzelemvilágát. Petőfi és Arany nép-nemzeti költészetére is hatott. Tőle idézzük az ismert sorokat. Kitől?„John Anderson, szivem, John, / kezdetben, valaha / hajad koromsötét volt / s a homlokod sima. / Ráncos ma homlokod, John, / hajad leng deresen, / de áldás ősz fejedre, / John Anderson, szivem.” *
5. A német irodalom legnagyobb klasszikusa, a romantika korának legismertebb, legtekintélyesebb embere. A világirodalom egyik legnagyobb költője, drámaírója, aki minden műfajban egyetemes érvényűt alkotott, s még mint államférfi, természettudós és filozófus is tevékenykedett. Melyik német klasszikus költő versét idézzük?„A lét semmivé sose válhat! / Mindenben örök áram árad, / állj boldogan a létbe hát! / A lét örök: törvények őrzik / mindazt az élő kincsözönt itt, / melyet díszül ölt a világ.” *
6. Az angol romantika nagy triásza: Byron, Shelley, Keats. A három idézet közül egyik nem az angol romantika képviselőitől származik. Melyik az? *
7. A reformkorszak és a magyar romantika irodalmának három nagy alakja, a Szózat, a János Vitéz, a Toldi szerzői közül a világirodalomban legtöbb nyelvre lefordított, leginkább ismert költőjétől idézünk. Kitől?„Ha majd a bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet, / Ha majd a jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal helyet, / Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán: / Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van már a Kánaán!” *
8. Az orosz romantika legnagyobb alakja Puskin. „...hozzá áramlott minden ami előtte volt, majd pedig tőle indult ki, ami utána következett csaknem egy évszázadon át.” (Török Endre: Orosz irodalom  a XIX. században). Kiemelkedőt alkotott versben, prózában egyaránt. A három vers közül kettő Puskin műve, egy pedig kortársáé, a magyar romantika nagy alakjáé. Melyik nem Puskin vers? *
9. A modern francia líra, a szimbolista költészet nagy lírikusai közül ki volt az, aki húsz évesen befejezte írói pályafutását és semmiféle szépirodalmi művet nem írt többé? *
10. Prágában született osztrák családban a német szimbolista költészet egyik legnagyobb alakja, Rainer Maria Rilke. Élete szinte örökös vándorlás volt. Melyik nagy francia képzőművészről írt monográfiát, akinek évekig személyi titkára volt? *
11. Az orosz líra egyik legnagyobbika. A magyar költészetben József Attilához hasonlóan kamaszosan nyílt és sebezhető, sorsuk is ezért lett hasonló. A három kortárs orosz költő a XX. század elején élt és alkotott, mindhárman fiatalon hunytak el. Közülük is legfiatalabb volt halálakor a keresett költő. Tőle idézünk:„Ime az örök rend, a törvény, / ki harminc évig vad, mohó, / bár kiégetten s összetörvén, / élethez fűzi szent csomó.” *
12. A XX. századi irodalmi megújulásunk egyik legnagyobb alakja, világirodalmi rangú költője, publicistája, aki Új versek című kötetével óriási feltűnést keltett, aki új perspektívát nyitott nyelvünk költői lehetőségei előtt. Ki ő? *
13. A XX. század első felének jelentős világirodalmi alkotói közül T. S. Eliot amerikai születésű, de Angliában letelepedett költő, drámaíró, a modern költészet nagy hatású alakja. Paul Éluard a francia líra nagy humanistája, aki halála után egy évvel posztumusz Nemzetközi Békedíjat kapott. F. Garcia Lorca a XX. századi spanyol szellem legkiválóbb megtestesítője: költő, drámaíró, az egyetemen filozófiát és jogot tanult, de foglalkozott zenével és festészettel is. Ki a Nobel-díjas közülük? *
13+1. „Az Ady utáni költészet főalakja, a magyar irodalomból világirodalomba nőtt lángelme, jelentősége a nemzetközi irodalomban semmivel sem kisebb, mint Bartóké a zenében.” (Hegedüs Géza). A három idézet közül kettő József Attilától származik, egy nem. Melyik? [első] „Igazán / csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. / Magaddal is csak itt bírhatsz, / óh lélek! Ez a hazám.” [második] „Az éjjel hazafelé mentem, / éreztem, bársony nesz inog, / a szellőzködő, lágy melegben / tapsikolnak a jázminok,” [harmadik] „Nyugalmak, zajok fészke, / kőszürke és levélzöld, / hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő, / […….] aggastyán-bölcs, kamasz-melldöngető:” *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy