Szülői elégedettség felmérés


Tisztelt Szülő!


Bölcsődénk olyan intézményként szeretne működni, ahová Ön örömmel engedi gyermekét. Az Ön véleménye bölcsődénk működéséről elengedhetetlen számunkra. Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedett, és hol szeretne változásokat látni. Ön is hozzájárulhat bölcsődénk fejlesztésének sikeréhez – ezért kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet!


A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES, tehát Ön dönti el, hogy kitölti-e a kérdőívet. A kérdőívben közölt adatokat NÉVTELENÜL kezeljük.

  This is a required question
  This is a required question
  1. Elégedett vagyok gyermekem bölcsődei életbe való befogadásával, beszoktatásával.
  2. Megfelelő tájékoztatást kaptam a bölcsőde vezetőjétől az intézmény szokás- és szabályrendszerére, a tájékoztatás formáira, gyermekem jogaira és esetleges panaszom orvoslásának módjára vonatkozóan.
  3. A gyermeket körülvevő csoportszobai környezet esztétikus.
  4. A bölcsőde belső felszereltsége megfelelő.
  5. A bölcsőde udvara megfelelően kialakított, jól felszerelt, biztonságos.
  6. A bölcsődében rend és tisztaság van.
  7.A bölcsőde vezető segítőkész és együttműködő. Probléma, kérdés esetén elérhető volt, bizalommal fordulhattam hozzá segítségért ügyemben.
  8. A bölcsőde szakemberei tiszteletben tartják egyéni kéréseimet, elvárásaimat.
  9. A kisgyermeknevelők segítőkészek, együttműködők.
  10. A kisgyermeknevelők nevelő – gondozó munkájukat magas szakmai színvonalon végzik.
  11. A bölcsődét gyermekcentrikusság jellemzi, a nevelők nevelési módszerei számomra elfogadhatók és támogatottak voltak. A bölcsőde szokásrendjének elfogadása nem okozott nehézséget gyermekemnek és a családunknak.
  12. A csoportban figyelembe veszik gyermekem egyéni képességét, egyéni fejlődési ütemét.
  13. A kisgyermeknevelők kommunikációja, beszédmódja közvetlen, nyílt, őszinte.
  14. A gyermekem fejlődéséről részletes, érdemi tájékoztatást kaptam.
  15. A gyermekemet érintő információk, bölcsőde által szervezett programok, rendezvények a megfelelő csatornán (írásban, szóban), időben eljutottak hozzám.
  16. Egyéni probléma esetén megfelelő segítséget kaptam a kisgyermeknevelőktől, bölcsődevezetőtől.
  17. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanom gyermekem kisgyermeknevelőjével.
  18. A bölcsődei kisegítő személyzet munkáját is segítőkészség és együttműködés jellemzi.
  19. Elégedett vagyok az élelmezésvezető ügyintézésével.
  20. Elégedett vagyok gyermekem bölcsődei fejlődésével. Gyermekem elég támogatást kapott képességei kibontakoztatásához az intézményben.
  21. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekem / a bölcsődébe járó más SNI-s gyermek ellátását szeretettel és mély elfogadással végezték a kisgyermeknevelők.
  22. Örülök annak, hogy a szülőként lehetőségem van részt venni a bölcsőde által szervezett programokban.
  23. A családi-, és egyéb bölcsődei programok jól szervezettek, minőségi időtöltést jelentettek számunkra.
  24. Elégedett vagyok a bölcsődei élelmezéssel. Az étrend megfelelő és változatos.
  25. Biztonságérzetet ad számomra, hogy gyermekem fejlődését és a kisgyermeknevelők munkáját pszichológus, fejlesztő pedagógus, dietetikus segíti és szükség esetén segítségért is fordulhatok hozzájuk.
  26. Gyermekem szívesen jár ebbe a bölcsődébe.
  27. A bölcsőde megfelelt előzetes elvárásaimnak.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question