KOLONIE 2021 - Přihláška
Pořadatel: Harcerstwo z. s., Šadový 32, Český Těšín 737 01, IČ: 22731512
Hlavní vedoucí: pwd. Filip Kozieł, 3. května 12, Český Těšín 737 01
T: +420 731 902 086, kolonie@harcerstwo.cz
Zdravotník: Beata Kajfosz, Ostravská 121, Stanislavice 735 62
T: +420 737 238 044, kolonie@harcerstwo.cz

Místo konání: Rapotínksá samota, Rejchartice (okres Šumperk)
Termín: 16. - 26. 8. 2021
Cena - účastnický poplatek: 3.300,- Kč (slovy: třitisícetřistakorůnčeských)
Email *
Osobní údaje
Souhlasím s tím, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával správce (Harcerstwo z.s., IČ 227 31 512 a Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, IČ 146 13 921) mé osobní údaje / osobní údaje dítěte pro výkon oprávněné činnosti spolku. Souhlasím také, aby správce zpracovával běžnou podobiznu, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti spolku, a to nejen k dokumentaci, ale také k případné propagaci činnosti spolku navenek.
Účastník - dítě
Osobní údaje uvádějte pravdivě, tak jak jsou uváděný v osobních dokladech.
Jméno *
Příjmení *
Adresa trvalého bydliště *
Uveďte ve formátu: ulice, číslo popisné, město, PSČ
Rodné číslo (PESEL) *
Pro účel pojištění.
Kontaktní údaje
Telefonní číslo na otce (zákonného zástupce) *
Uveďte jméno, příjmení a telefonní číslo v mezinárodním formátu: +420123456789
Telefonní číslo na matku (zákonného zástupce) *
Uveďte jméno, příjmení a telefonní číslo v mezinárodním formátu: +420123456789
Oprávněná osoba *
Uveďte jméno, příjmení a telefonní číslo osoby, která je oprávněná převzít dítě v nepřítomností rodiče (zákonného zástupce).
Dokončení přihlášky
Pro dokončení přihlášky je ještě potřeba zaslat kopii Zdravotního posudku lékaře a uhradit finanční zálohu. Po splnění obou podmínek, budete na uvedený email informování o zařazení dítěte do tábora.
Zdravotní posudek *
Pro dokončení přihlášky pošlete na adresu kolonie@harcerstwo.cz kopii "Posudku o zdravotním stavu a způsobilosti dítěte na zotavovací akce dle vyhl. 106/2001 Sb.". Jeho platnost nesmí být kratší než doba trvání tábora. Originál si zapůjčíme na dobu trvání tábora v den odjezdu dítěte.
Finanční záloha *
Pro dokončení přihlášky je třeba uhradit zálohu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na bankovní účet číslo 2301173481/2010. Jako identifikaci napište do správy pro příjemce "KOLONIE+Jméno a příjmení" dítěte. Doplatek do plné výše účastnického poplatku bude k úhradě do 10. 6. 2021 a bude k němu písemně vyzvání. V případě neuskutečnění tábora z epidemiologických důvodů vrátíme celou hodnotu účastnického poplatku. (Storno poplatek - při odhlášení dítěte alespoň jeden měsíc předem 50% poplatku, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně).
Souhlas *
Odesláním formuláře přijímáte podmínky účasti dítěte na letním táboře.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Harcerstwo z.s.. Report Abuse